Оксана Тулай Oksana Tulai
Оксана Тулай Oksana Tulai
д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бюджетна система. Вишкіл студії
С Юрій, О Кириленко, В Дем’янишин, Й Бескид, О Тулай
Тернопіль: Економічна думка, 2010
240*2010
Місцеві фінанси: підручник / За ред. О.П. Кириленко
ОП Кириленко, ОР Квасовський, АВ Лучка, ОІ Тулай, та ін.
К.: Знання, 2006
203*2006
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
222007
Лізинг в Україні: минуле і перспективи
О Васильчишин, О Тулай
ТДЕУ, 2006
142006
Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність
О Тулай
Тернопіль : ТНЕУ, 2016
122016
Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку
О Тулай, О Кириленко
Фінанси України, С. 42-54, 2014
12*2014
Тенденції формування доходів місцевих бюджетів
О Тулай, М Тріпак
ТНЕУ, 2011
112011
Медичне страхування в системі фінансування охорони здоров’я
О Тулай
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 136-147, 2009
112009
Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в умовах трансформаційної економічної системи
ОІ Тулай
дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Тулай Оксана Іванівна ; Тернопільська …, 2005
82005
Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public finances and sustainable human development: conceptual dominant and …
OI Tulai
Ternopil: TNEU [in Ukrainian], 2016
72016
Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України
ОІ Тулай
62016
Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку
ОІ Тулай
62015
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
62013
Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування Пенсійного фонду України
О Тулай, О Кобильник
Світ фінансів, С. 71–79, 2012
62012
Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти
О Тулай, М Тріпак
ТНЕУ, 2010
62010
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко
Тернопіль: ТНЕУ, "Економічна думка", 2008
62008
Планування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах дефіциту фінансових ресурсів
О Тулай
Світ фінансів, С. 89-98, 2009
52009
Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як необхідна умова сталого людського розвитку
ОІ Тулай
ВНЗ «Національна академія управління», 2016
42016
Проблеми та перспективи державного фінансування системи охорони здоров’я в Україні
ОІ Тулай
Фінанси України, 84-99, 2016
42016
Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science
O Tulai, I Humovska
TNEU, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20