Оксана Тулай Oksana Tulai
Оксана Тулай Oksana Tulai
д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система України
СІ Юрій, ЙМ Бескид
К.: НІОС, 49, 2000
255*2000
Місцеві фінанси
А Кириленко,Ольга, Тулай, Оксана, Дем’янюк
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2014
1442014
Місцеві фінанси: підручник
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2006
139*2006
Місцеві фінанси: навч. посіб.
ОП Кириленко
Тернопіль: Астон 140, 2004
1102004
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
422007
Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність
О Тулай
Тернопіль : ТНЕУ, 2016
302016
Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public finances and sustainable human development: conceptual dominant and …
OI Tulai
Ternopil: TNEU [in Ukrainian], 2016
222016
Лізинг в Україні: минуле і перспективи
О Васильчишин, О Тулай
ТДЕУ, 2006
162006
Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку
О Тулай, О Кириленко
Фінанси України, С. 42-54, 2014
15*2014
Тенденції формування доходів місцевих бюджетів
ОІ Тулай, ММ Тріпак
Світ фінансів, 91-100, 2017
142017
Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України
ОІ Тулай
Проблемы экономики, 2016
142016
Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development
L Kozarezenko, Y Petrushenko, O Tulai
Маркетинг і менеджмент інновацій, 191-202, 2018
122018
Медичне страхування в системі фінансування охорони здоров’я
О Тулай
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 136-147, 2009
122009
Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в умовах трансформаційної економічної системи
ОІ Тулай
дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Тулай Оксана Іванівна ; Тернопільська …, 2005
122005
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко
Тернопіль: ТНЕУ, "Економічна думка", 2008
102008
Проблеми та перспективи державного фінансування системи охорони здоров’я в Україні
О Тулай
92016
Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку
ОІ Тулай
Академічний огляд, 13–23-13–23, 2015
92015
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
92013
The impact of decentralization on the financial support of regional development
O Tulai, Y Petrushenko, G Jozef, S Iryna, P Oksana
Investment Management and Financial Innovations, Volume 16, Issue 4, 2019, 2019
82019
Ефективність державної бюджетної політики у контексті пріоритетів сталого людського розвитку
О Тулай
Економічний нобелівський вісник, С. 488 - 455, 2014
82014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20