Оксана Тулай Oksana Tulai
Оксана Тулай Oksana Tulai
д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бюджетна система. Вишкіл студії
С Юрій, О Кириленко, В Дем’янишин, Й Бескид, О Тулай
Тернопіль: Економічна думка, 2010
233*2010
Місцеві фінанси: підручник / За ред. О.П. Кириленко
ОП Кириленко, ОР Квасовський, АВ Лучка, ОІ Тулай, та ін.
К.: Знання, 2006
215*2006
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
Культура народов Причерноморья, 2007
212007
Лізинг в Україні: минуле і перспективи
ОБ Васильчишин, ОІ Тулай
Світ фінансів, 128-141, 2017
132017
Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку
О Тулай, О Кириленко
Фінанси України, С. 42-54, 2014
122014
Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність
О Тулай
Тернопіль : ТНЕУ, 2016
102016
Медичне страхування в системі фінансування охорони здоров’я
О Тулай
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 136-147, 2009
102009
Тенденції формування доходів місцевих бюджетів
ОІ Тулай, ММ Тріпак
Світ фінансів, 91-100, 2017
92017
Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public finances and sustainable human development: conceptual dominant and …
OI Tulai
Ternopil: TNEU [in Ukrainian], 2016
82016
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОΓО φОНДУ УКРАЇНИ
OI Tulai
Problemy Ekonomiky, 132-139, 2016
82016
Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в умовах трансформаційної економічної системи
ОІ Тулай
дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Тулай Оксана Іванівна ; Тернопільська …, 2005
82005
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
72013
Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку
ОІ Тулай
Академічний огляд, 13–23-13–23, 2015
52015
Планування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах дефіциту фінансових ресурсів
О Тулай
Світ фінансів, С. 89-98, 2009
5*2009
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко
Тернопіль: ТНЕУ, "Економічна думка", 2008
52008
Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як необхідна умова сталого людського розвитку
ОІ Тулай
Актуальні проблеми економіки, 200, 2016
42016
Муніципальні фінанси: навч. посіб.
ОП Кириленко, ВВ Письменний, СЛ Коваль, ЗЛ Лободіна, БС Малиняк, ...
Тернопіль: Астон, 2015
42015
Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування Пенсійного фонду України
О Тулай, О Кобильник
Світ фінансів, С. 71–79, 2012
4*2012
Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти
О Тулай, М ТРІПАК
Світ фінансів, 138-149, 2010
42010
Фінансові ресурси охорони здоров’я в сучасних умовах ринкових трансформацій
ІФ Назаренко
Наукові праці НДФІ, 34-43, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20