Оксана Тулай Oksana Tulai
Оксана Тулай Oksana Tulai
д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система України
СІ Юрій, ЙМ Бескид
К.: НІОС, 49, 2000
2482000
Місцеві фінанси: підручник
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2006
1392006
Місцеві фінанси: навч. посіб.
ОП Кириленко
Тернопіль: Астон 140, 2004
1122004
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
Культура народов Причерноморья, 2007
412007
Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність
О Тулай
Тернопіль : ТНЕУ, 2016
192016
Лізинг в Україні: минуле і перспективи
ОБ Васильчишин, ОІ Тулай
Світ фінансів, 128-141, 2017
142017
Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку
О Тулай, О Кириленко
Фінанси України, С. 42-54, 2014
132014
Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public finances and sustainable human development: conceptual dominant and …
OI Tulai
Ternopil: TNEU [in Ukrainian], 2016
122016
Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України
ОІ Тулай
Проблемы экономики, 2016
122016
Медичне страхування в системі фінансування охорони здоров’я
О Тулай
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 136-147, 2009
112009
Тенденції формування доходів місцевих бюджетів
ОІ Тулай, ММ Тріпак
Світ фінансів, 91-100, 2017
92017
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
92013
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко
Тернопіль: ТНЕУ, "Економічна думка", 2008
82008
Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в умовах трансформаційної економічної системи
ОІ Тулай
дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Тулай Оксана Іванівна ; Тернопільська …, 2005
82005
Бюджетна система: підручник
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, ОП Кириленко, АЮ Дерлиця, НІ Карпишин, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
72013
Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку
ОІ Тулай
Академічний огляд, 13–23-13–23, 2015
62015
Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development
L Kozarezenko, Y Petrushenko, O Tulai
Маркетинг і менеджмент інновацій, 191-202, 2018
52018
Планування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах дефіциту фінансових ресурсів
О Тулай
Світ фінансів, С. 89-98, 2009
5*2009
Податок на доходи фізичних осіб: роль та значення в умовах бюджетної децентралізації
ОІ Тулай, АІ Ямелинець
Бизнес Информ, 2019
42019
Парадигма фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств
ОІ Тулай
Український журнал прикладної економіки 3 (4), 175-184, 2018
42018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20