Оксана Тулай Oksana Tulai
Оксана Тулай Oksana Tulai
д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бюджетна система. Вишкіл студії
С Юрій, О Кириленко, В Дем’янишин, Й Бескид, О Тулай
Тернопіль: Економічна думка, 2010
239*2010
Місцеві фінанси: підручник / За ред. О.П. Кириленко
ОП Кириленко, ОР Квасовський, АВ Лучка, ОІ Тулай, та ін.
К.: Знання, 2006
203*2006
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
222007
Лізинг в Україні: минуле і перспективи
О Васильчишин, О Тулай
ТДЕУ, 2006
142006
Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність
О Тулай
Тернопіль : ТНЕУ, 2016
122016
Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку
О Тулай, О Кириленко
Фінанси України, С. 42-54, 2014
12*2014
Тенденції формування доходів місцевих бюджетів
О Тулай, М Тріпак
ТНЕУ, 2011
112011
Медичне страхування в системі фінансування охорони здоров’я
О Тулай
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 136-147, 2009
112009
Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в умовах трансформаційної економічної системи
ОІ Тулай
дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Тулай Оксана Іванівна ; Тернопільська …, 2005
82005
Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public finances and sustainable human development: conceptual dominant and …
OI Tulai
Ternopil: TNEU [in Ukrainian], 2016
72016
Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України
ОІ Тулай
62016
Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку
ОІ Тулай
62015
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
62013
Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування Пенсійного фонду України
О Тулай, О Кобильник
Світ фінансів, С. 71–79, 2012
62012
Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти
О Тулай, М Тріпак
ТНЕУ, 2010
62010
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко
Тернопіль: ТНЕУ, "Економічна думка", 2008
62008
Планування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах дефіциту фінансових ресурсів
О Тулай
Світ фінансів, С. 89-98, 2009
52009
Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як необхідна умова сталого людського розвитку
ОІ Тулай
ВНЗ «Національна академія управління», 2016
42016
Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science
O Tulai, I Humovska
TNEU, 2015
42015
Соціальне страхування як інститут сталого людського розвитку
О Кириленко, О Тулай
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону 2 (11), 10-17, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20