Василь Отенко / Vasyl Otenko / Василий Отенко
Василь Отенко / Vasyl Otenko / Василий Отенко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім.С.Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: монографія
АЕ Воронкова, НГ Калюжна, ВІ Отенко
Х.: ІНЖЕК 512, 2008
1842008
Організація обліку і контролю: підручник
АА Пилипенко, ВІ Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 110, 2005
702005
Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства
ВІ Отенко
Бізнес інформ, 232-237, 2013
58*2013
Стратегічний вибір підприємства та його реалізація: монографія
ВІ Отенко
Харків: ВД «ІНЖЕК 336, 2010
34*2010
Стратегічні зміни на підприємстві: сутність, види, інструментарій
ВІ Отенко, ОВ Гронь
Бізнес інформ, 204-207, 2011
27*2011
Місце економічної адаптивності підприємства у множині його властивостей
ВІ Отенко, ОМ Колодіна
Вісник Хмельницького національного університету 2 (3), 43-47, 2009
18*2009
Конкурентні переваги підприємницької діяльності
ВІ Отенко
Бізнес Інформ, 290-295, 2014
142014
Upravlinski rishennya u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpriemstva: organIzatsiyniy aspekt [Management decisions in support of competitiveness of enterprises: an …
AE Voronkova, NG Kalyuzhna, VI Otenko
Kharkov, INZhEK, 2008
122008
Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств: Навчальний посібник
ВІ Отенко, ВД Понікаров, ТМ Сєрікова
X.: ВД" ШЖЕК, 2005
12*2005
Організація обліку і контролю: Навч. посібник
АА Пилипенко, ВІ Отенко
Харьк. держ. економ. ун-т, 2002
82002
Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник
ВІ Отенко
Отенко ВІ, Іванієнко ВВ, Азаренков ГФ–X: ВД «ШЖЕК, 2015
7*2015
Методичне забезпечення стратегічних змін машинобудівних підприємств: науковий та прикладний аспекти
ВІ Отенко
Видавництво Львівської політехніки, 2013
72013
Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
ВІ Отенко, РП Громико
Проблеми економіки, 34-39, 2013
62013
Формування моделі управління стратегічними змінами/В. І, Отенко, ОВ Гронь
ВІ Отенко
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 182, 2012
62012
Особливості формування конкурентної позиції промислового підприємства
ВІ Отенко
Бізнес Інформ, 144-146, 2012
62012
Orhanizatsiia obliku i kontroliu [Organization of accounting and control]
AA Pylypenko, VI Otenko
Kharkiv: VD “INZhEK 424, 2005
62005
Оцінка рівня експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств: методичне забезпечення
ВІ Отенко, ІО Бараннік
Бизнес Информ, 2017
5*2017
Osnovy upravlinskoho konsultuvannia [Basics of managerial consulting]
AE Voronkova, VI Otenko, DK Voronkov
Kharkiv: VD «INZhEK»[in Ukrainian], 2010
52010
Формирование типологии видов организационных изменений предприятия
ВИ Отенко, НЕ Беляева
Бизнес-Информ, 139, 2010
52010
Теоретико-методологічні аспекти формування системи адаптивного управління підприємством
ВІ Отенко, ОМ Колодіна
Економіка розвитку, 77-80, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20