Александр Каменев
Александр Каменев
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті
ОЮ Каменєв
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2013
82013
Экспериментально-статические модели распределённых технологических объектов
ВФ Кустов, АЮ Каменев
Металлургическая и горнорудная промышленность, 97-101, 2013
62013
Усовершенствование методов испытаний микропроцессорной централизации на безопасность применения
ВФ Кустов, АЮ Каменев
Актуальные вопросы развития систем железнодорожной автоматики и телемеханики, 2013
42013
Розробка графічної моделі підсистеми логічних залежностей мікропроцесорної централізації
ОЮ Каменєв
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 25-30, 2012
42012
Методи матричної інтерпретації підсистеми логічних залежностей мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів
ОЮ Каменєв
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 110–117-110–117, 2012
32012
Особливості застосування експериментальних методів доказу безпечності систем мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів
ОЮ КАМЕНЄВ
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, 2011
22011
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД КОНФИГУРИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
АЮ Каменев
Наука и производство Урала, 146-150, 2014
12014
Математичні моделі для синтезу засобів випробувань станційних систем автоматики на основі теоретико-множинного підходу
ОЮ Каменєв, ВФ Кустов
12013
Удосконалення методів контролю параметрів системи мікропроцесорної централізації
ОЮ Каменєв
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 75-77, 2013
12013
Удосконалення методів математичного моделювання випробувальних засобів систем МПЦ на основі топологічних матриць
ВФ Кустов, ОЮ Каменєв
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 75-83, 2012
12012
Розрахунок показників безпечності мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів з мінімальною деталізацією структури
АОЮ Каменєв
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.–2011.–Вип 122, 165-175, 0
1
перспективи розвитку дуальної освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців залізничного транспорту
С Панченко, С Приходько, О Каменєв, А Лапко, Л Василега, ...
Новий Колегіум, 36-47, 2020
2020
Експлуатаційні показники роботи пристроїв залізничної автоматики
АО Лапко, ОЮ Каменєв, ВГ Сагайдачний, ТА Коцюба
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 37-44, 2019
2019
Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті
ОЮ Каменєв, АО Лапко, ОВ Щебликіна, ОВ Лазарєв, МВ Ушаков, ...
УкрДУЗТ, 2018
2018
Выбор типа чувствительного элемента для точечного путевого датчика
АБ БОЙНІК, АА ПРИЛИПКО, ОЮ КАМЕНЄВ, ОВ ЛАЗАРЄВ, ...
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 31-39, 2017
2017
Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу
AJ Kameniev, IM Siroklin, SO Zmij, OV Shcheblykina
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика
АБ Бойнік, АА Прилипко, ОЮ Каменєв, ОВ Лазарєв, ОВ Щебликіна
УкрДУЗТ, 2017
2017
Структурно-логічні основи підтримки прийняття рішень учасниками перехрещуваного руху різних видів транспорту
АБ Бойнік, СО Змій, ОЮ Каменєв, ОМ Прогонний
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, 65-72, 2016
2016
Моделювання логічної підсистеми маршрутизації залізничної станції на основі функціональної ознаки
ВІ Мойсеєнко, ОЮ Каменєв, ВВ Гаєвський, КВ Кравченко
УкрДУЗТ, 2016
2016
Моделирование логической подсистемы маршрутизации железнодорожной станции на основе функционального признака
ВІ МОЙСЕЄНКО, ОЮ КАМЕНЄВ, ВВ ГАЄВСЬКИЙ, КВ КРАВЧЕНКО
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 3-11, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20