Завидівська Наталія Назарівна, Scopus-Author ID 57022034900, http://orcid.org/0000-0001-9280-3887
Завидівська Наталія Назарівна, Scopus-Author ID 57022034900, http://orcid.org/0000-0001-9280-3887
д. пед. н., професор, Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
НН Завидівська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
1112002
Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів
Н Завидівська, І Ополонець
822010
Формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів: навч. посібник [для студ. ВНЗ]
НН Завидівська
Л.: ЛДУФК, 2009
592009
Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров’язбережувального навчання студентів: монографія/Наталія Назарівна Завидівська
НН Завидівська
К.: УБС НБУ, 2012
532012
Фізичне виховання і здоров’я: навч. посібник
ОД Дубогай, НН Завидівська, ОВ Ханікянц
К.: УБС НБУ, 2012
462012
Аксіологічні аспекти формування культури здоров'я студентської молоді у процесі фізичного виховання
Н Завидівська
322009
Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров’язбережувального навчання
НН Завидівська
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
192013
Педагогічні засади формування здорового способу життя студентіввищих закладів освіти економічногопрофелю. Авторефер
НН Завидівська
Л.: ЛБІ НБУ, 2001
142001
Організаційно-педагогічні засади формування культури вільного часу у студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання
НН Завидівська
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 111 …, 2008
132008
Основи фізичного виховання у системі здоров’язбереження студентської молоді: навч. посіб. з фіз. для студ. ВНЗ
НН Завидівська
Львів: Укр. технології 216, 2011, 2010
112010
Особливості формування загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів в умовах здоров’язбережувального навчання
НН Завидівська
Слобожанський науково-спортивний вісник, 37-42, 2014
102014
Особливості освітньої спрямованості процесу здоров'язбережного навчання студентів вищих навчальних закладів
Н Завидівська, І Грибовська, Л Щур
82014
Соціально-культурні аспекти рекреації
Є Приступа, Н Завидівська, П Мартин
Фізична рекреація: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і …, 0
7
Формування здорового способу життя студентів спеціальності" Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво"
ЛР Щур
Л., 2015
62015
Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про вищу освіту
Н Завидівська, О Римар
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
62015
Основні аспекти формування культури вільного часу студентської молоді засобами фізичного виховання
Н Завидівська
62008
Проектування здоров’язбережувальних педагогічних процесів в умовах інформатизації фізкультурної освіти
НН Завидівська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова.–2011.–Вип 10, 309-313, 2010
52010
Формування психофізичного здоров’я студентів вищих навчальних закладів: навч.-метод. посіб. для викладачів та студ. ВНЗ
НН Завидівська
Львів:[б. в.] 135, 2009, 2005
52005
Формування потреби здорового способу життя
НН Завидівська
Рідна школа, 54-55, 2001
52001
Загальна фізкультурна освіта як система закономірностей здоров’язбережувального навчання студентів
НН Завидівська
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20