Відділ історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
Відділ історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
НазваПосиланняРік
Національний розвій України
ЮІ Римаренко
Юрінком, 1995
1371995
Юридична енциклопедія: в 6 т.
ЮС Шемшученко, ОМ Мироненко, ІБ Усенко, ВП Горбатенко
К.: Укр. енцикл, 1998
1021998
Світоч української державності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради
ОМ Мироненко
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, Академія правових …, 1995
81*1995
Філософія правосуддя: ідея та здійснення: монографія
ВС Бігун
К.: Реферат, 2011
642011
Сто днiв Центральноï Ради
ОЛ Копиленко
Киïв: Украïна, 1992
61*1992
Етнодержавознавство: теоретико-методологічні засади: Підручник
ЮІ Римаренко, ЛЕ Шкляр, СЮ Римаренко
Інститут, 2001
552001
Мала енциклопедія етнодержавознавства
ЮІ Римаренко, ОМ Мироненко, ІБ Усенко
К.: Довіра, Генеза, 1996
55*1996
Соціальна держава та захист прав людини
ВД Бабкін
Правова держава.—1998.—Вип 9, 3-11, 1998
541998
Первая кодификация законодательства Украинской ССР
ИБ Усенко
Наук. думка, 1989
50*1989
Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки
ВЙ Скиба, ВП Горбатенко, ВВ Туренко
К.: Основи, 1996
471996
Людина в праві: аксіологічний підхід
ВС Бігун
Автореферат дис. канд. юрид. наук.—Київ, 2004
432004
Народ и власть: Опыт системного исследования воззрений МЕ Салтыкова-Щедрина
ВД Бабкин, ВН Селиванов
К.: Манускрипт, 349, 1996
411996
" Українська ідея" М. Грушевського: історія і сучність
ОЛ Копиленко
Либідь, 1991
41*1991
Міжнародне міграційне право: підручник: університетський курс
ЮІ Римаренко
КНТ, 2007
392007
Історія Конституції України
О Мироненко
Ін Юре, 1997
39*1997
Євген Ерліх: життя і правознавча спадщина (актуальний наукознавчий нарис)
ВС Бігун
Проблеми філософії права 3 (1-2), 105-126, 2005
382005
Історія вчень про державу і право: навч. посіб.
ОМ Мироненко, ВП Горбатенко
К.: ВЦ «Академія, 456, 2010
372010
Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі
ВС Бігун
К.: Юстініан, 66-72, 2006
362006
Вибрані твори: у 3 т./[упоряд.: ІБ Усенко (кер. кол.), ТІ Бондарук, ЄВ Ромінський; відп. ред.: ЮС Шемшученко, ІБ Усенко]
МП Василенко
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2006-2008, 0
36*
Великий енциклопедичний юридичний словник
ЮС Шемшученко
Вид-во" Юридична думка", 2007
342007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20