Інна Григорчук
Інна Григорчук
к.б.н., доцент, К-ПНУ імені Івана Огієнка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам'янця-Подільського
ІД Григорчук
Біологічні системи, 212-218, 2016
62016
Анатомічні особливості вегетативних органів Persicaria amphibia (L.) Delarbre за умов помірного водного дефіціту
ІД Гуменюк, ЛІ Мусатенко
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
42006
Морфофізіологічні особливості гірчака земноводного (Persicaria amphibia (L.) Delarbre) за різних умов водозабезпечення
ІД Гуменюк
автореф. дис… канд. біол, 0
2
Аналіз стерильності пилку деревних рослин в умовах міста Кам’янець-Подільський
ІД Григорчук, ОМ Оптасюк
Біологічні системи, 145-150, 2018
12018
Аналіз фітонцидної активності деревних рослин в умовах м. Кам'янця-Подільського
ІД Григорчук, ТМ Супрович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
ліквідації екзаменів літньої екзаменаційної сесії природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2019-2020 …
АВ Дубінська, ІА Федькова, ІД Григорчук, АА Заводовський, ПД Плахтій, ...
Генетика 27, 31.08, 2020
2020
АНАЛІЗ ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ ЛИСТКОВИХ ПЛАСТИНОК ACER CAMPESTRE L. У РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ М. КАМʼ ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО
ІД Григорчук
Редакційна колегія, 83, 2019
2019
Аналіз функціонального стану Aesculus hippocastanum L. в умовах урбанізованого середовища міста Кам’янця-Подільського
ІД Григорчук
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки, 50-55, 2019
2019
Аналіз фітоіндикаційних властивостей Quercus Robur L. в насадженнях м. Кам’янця-Подільського
ІД Григорчук, ОМ Оптасюк, СВ Оптасюк
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019
2019
Аналіз особливостей функціонування деревних рослин в умовах урбоекосистем
ІД Григорчук, ОМ Оптасюк, СВ Оптасюк
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В РІЗНИХ УМОВАХ м. КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО
ІД Григорчук
Секція ПРИРОДНИЧИХ НАУК, 6, 2018
2018
ВПЛИВ СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ
І ГРИГОРЧУК
Kolegium redakcyjne, 380, 2018
2018
Вплив іонізуючого випромінювання на фертильність пилкових зерен рослин
СВ Оптасюк, ОМ Оптасюк, ІД Григорчук, ХВ Савалага
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Біоіндикаційні особливості malus domestica borкh. в м. Кам’янці-Подільському
ІД Григорчук, ОМ Оптасюк
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРАНСПІРАЦІЇ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В РІЗНИХ УМОВАХ ЗРОСТАННЯ м. КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО
ІД Григорчук
Секція ПРИРОДНИЧИХ НАУК, 6, 2017
2017
Біоіндикаційні особливості malus domestica borкh. в м. Кам’янці-Подільському
ІД Григорчук, ОМ Оптасюк
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Aналіз фертильності пилкових зерен гіркокаштану звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в різних умовах Кам’янця-Подільського
М Шандра, І Григорчук
Біологічні студії, 91-92, 2017
2017
Оцінка стану деревних рослин в різних екологічних зонах м. Кам’янця-Подільського
ВМ Стихун, ІД Григорчук, ОМ Оптасюк
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2016
2016
Виявлення нових місць поширення інвазійних видів риб на Поділлі
АА Григорчук, ІД Григорчук
2015
Використання тест-рослин для біоіндикації грунтів вздовж автомобільних доріг м. Кам’янця-Подільського
НМ Пилявська, ІД Григорчук
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20