Сідак Володимир Степанович, Сидак Владимир Степанович, Sidak Volodymyr
Сідак Володимир Степанович, Сидак Владимир Степанович, Sidak Volodymyr
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: Монографія
ОА Кириченко, ВС Сідак
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2008
1002008
Управління фінансово-економічною безпекою
ОА Кириченко
За ред. Ял-кор. АПН України, к. юр. н., д. іс. н., професора Сідака ВС–К …, 2010
38*2010
Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр.
В Сідак
К.: Альтернативи, 44-45, 1998
361998
Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України: монографія
ОД Сафін, ВС Сідак
К.: Вид-во НА СБ України, 2004
272004
Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС
ВС Сідак, ВЮ Артемов
К. КНТ, 2007
232007
Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника
ВС Сідак, Т Осташко, ТВ Вронська
Темпора, 2009
172009
З історії української розвідки та контррозвідки (нариси)
ВС Сідак, ВС Степанков
К.: ІПК СБ України, 1994
171994
Спецслужба держави без території: люди, події, факти
ВС Сідак, ТВ Вронська
К.: Темпора, 2003
132003
Мораль і безпека особи, нації, держави: історико-філософські нариси
ВС Сідак
К.: Вид-во АПН України, 2001
82001
Мораль і безпека особи, нації, держави
ВС Сідак
історико-філософські нариси. АПН України/ВС Сідак.–К.: Нац. акад. СБУ, 2001
82001
Повстансько-партизанський штаб державного центру УНР в еміграції (1921)
ВС Сідак
К.: Ін-т СБУ, Ін-т історії України НАН України, 1995
81995
Кон-цепція економічної безпеки антикризового управління економікою України. Експертно-аналітична доповідь
ОА Кириченко, АК Кінах, ВВ Крутов, ВМ Геєць, ВС Сідак
К.: УБП “КРОК, 2009
62009
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
ЮЯ Вовк, АЭ Воронкова, ВІ Грушко, МП Денисенко, ПД Дудкін, ГВ Кім, ...
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 13, 2005
4*2005
Класифікація та аналіз загроз безпеці комерційної таємниці підприємства
ТВ Лічман
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 230-233, 2013
32013
Організація системи захисту інформації в Німеччині: еволюція та сучасний стан
В Сідак
Київ, 2006
32006
Революцию назначить--: экспорт революции в операциях советских спецслужб
ВС Сидак, ВА Козенюк
" Генеза", 2004
32004
Спецслужби Української Держави
В Сідак
Студії з архівної справи та документознавства, 116-123, 1999
31999
Діяльність спецслужб Австро-Угорщини й Німеччини на українських землях Російської імперії (кінець XІX—початок XX ст.)
ВС Сідак
Український історичний журнал, 1997
31997
Диверсифікація суспільної свідомості–як загроза інформаційній безпеці держави та її нейтралізація
ВС Сідак
Ефективна економіка, 2013
22013
Polkovnyk Petro Bolbochan: trahedii︠a︡ ukraïnsʹkoho derz︠h︡avnyka
VS Sidak, T Ostashko, TV Vronsʹka
Tempora, 2004
22004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20