Сідак Володимир Степанович, Сидак Владимир Степанович, Sidak Volodymyr
Сідак Володимир Степанович, Сидак Владимир Степанович, Sidak Volodymyr
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: Монографія
ОА Кириченко, ВС Сідак
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2008
862008
Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр.
В Сідак
К.: Альтернативи, 44-45, 1998
321998
Управління фінансово-економічною безпекою
ОА Кириченко
За ред. Ял-кор. АПН України, к. юр. н., д. іс. н., професора Сідака ВС–К …, 2010
28*2010
Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України: монографія
ОД Сафін, ВС Сідак
К.: Вид-во НА СБ України, 2004
262004
Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС
ВС Сідак, ВЮ Артемов
К. КНТ, 2007
182007
З історії української розвідки та контррозвідки (нариси)
ВС Сідак, ВС Степанков
К.: ІПК СБ України, 1994
151994
Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника
ВС Сідак, Т Осташко, ТВ Вронська
Темпора, 2009
142009
Спецслужба держави без території: люди, події, факти
ВС Сідак, ТВ Вронська
К.: Темпора, 2003
102003
Мораль і безпека особи, нації, держави: історико-філософські нариси
ВС Сідак
К.: Вид-во АПН України, 2001
82001
Повстансько-партизанський штаб державного центру УНР в еміграції (1921)
ВС Сідак
К.: Ін-т СБУ, Ін-т історії України НАН України, 1995
81995
Мораль і безпека особи, нації, держави
ВС Сідак
історико-філософські нариси. АПН України/ВС Сідак.–К.: Нац. акад. СБУ, 2001
72001
Кон-цепція економічної безпеки антикризового управління економікою України. Експертно-аналітична доповідь
ОА Кириченко, АК Кінах, ВВ Крутов, ВМ Геєць, ВС Сідак
К.: УБП “КРОК, 2009
52009
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
ЮЯ Вовк, АЭ Воронкова, ВІ Грушко, МП Денисенко, ПД Дудкін, ГВ Кім, ...
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 13, 2005
32005
Революцию назначить--: экспорт революции в операциях советских спецслужб
ВС Сидак, ВА Козенюк
" Генеза", 2004
32004
Класифікація та аналіз загроз безпеці комерційної таємниці підприємства
ТВ Лічман
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 230-233, 2013
22013
Організація системи захисту інформації в Німеччині: еволюція та сучасний стан
В Сідак
Київ, 2006
22006
Polkovnyk Petro Bolbochan: trahedii︠a︡ ukraïnsʹkoho derz︠h︡avnyka
VS Sidak, T Ostashko, TV Vronsʹka
Tempora, 2004
22004
Національні спецслужби в період революці¿ 1917–1921 рр.(невідомі сторінки історі¿)
В Сідак
К., Видавничий дім «Альтернативи, 1998
21998
Діяльність спецслужб Австро-Угорщини й Німеччини на українських землях Російської імперії (кінець XІX—початок XX ст.)
ВС Сідак
Український історичний журнал, 1997
21997
Z istoriï ukraïns' koï rozvidky ta kontrrozvidky: narysy
VS Sidak, VS Stepankov
Instytut SB Ukraïny, 1995
21995
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20