Куземко Леся Валентинівна
Куземко Леся Валентинівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра педагогіки та психології
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
LV Kuzemko
Освітологічний дискурс, 159-169, 2015
42015
Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми
ЛВ Куземко
Молодий вчений, 417-421, 2017
32017
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЛВ Куземко
ВІСНИК, 238, 2009
32009
Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
ОА Венгловська, Л Куземко, І Новик
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
22019
Досвід застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки педагогів
Л Куземко
Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и …, 2015
22015
Підготовка вчителя початкової школи до реалізації індивідуального підходу
ЛВ Куземко
Вісник психології і педагогіки, 2014
2*2014
Професійна підготовка педагога дошкільної освіти до індивідуальної роботи з дітьми
Л Куземко
Освітологічний дискурс, 103-113, 2013
22013
Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ
ЛВ Куземко, ТЮ Бондаренко
Молодий вчений, 541-544, 2016
12016
Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до проектування комп’ютерних дидактичних ігор для дошкільників
Л Куземко, І Кузавка
Молодий вчений 3 (№5 (20)), 107-110, 2015
12015
Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці
ЛВ Куземко, СВ Литвиненко
Інноватика у вихованні 1 (7), 157-164, 2018
2018
Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення
Л Куземко, О Мойсак
Педагогічний процес: теорія і практика, 38-44, 2018
2018
Збірник прикладів занять з питань освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини
ОВ Овчарук, ГВ Бондаренко, СГ Дубовик, ЛВ Колесник, ЛВ Куземко, ...
2018
Сучасні виклики вищої педагогічної освіти
ЛВ Куземко
Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики …, 2017
2017
Формування соціальної активності майбутніх педагогів у процесі позанавчальної діяльності
ЛВ Куземко
International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied …, 2017
2017
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ЛВ Куземко
Молодий вчений, 417-421, 2017
2017
Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
ОА Венгловська, ЛВ Куземко, ІМ Новик
Молодий вчений, 281-284, 2017
2017
Світові тенденції щодо формування навичок XXI століття у майбутніх педагогів
ЛВ Куземко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю …, 2017
2017
Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи
ЛВ Куземко
Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», 20-25, 2017
2017
Технології індивідуального розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни
ЛВ Куземко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча навчальна програма
ЛВ Куземко, ІМ Новик
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20