Олена Доценко
Олена Доценко
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова
Одеський національний економічний університет, 2012
282012
Удосконалення обліку капітального ремонту основних засобів
ОВ Доценко
Актуальні проблеми економіки, 270-276, 2010
82010
Про поняття та склад капітальних інвестицій
ОВ Доценко
Вісник соціально-економічних досліджень, 57-64, 2008
3*2008
Проблемні питання відображення операцій з необоротними активами, утримуваних для продажу, в фінансовій звітності
О Доценко
Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи …, 2017
2017
Проблемні питання обліку реалізації основних засобів
О Доценко
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково …, 2017
2017
Методичне забезпечення як складова самостійної роботи студентів
ДО В.
Модернізація змісту вищої економічної освіти:проблеми та перспективи …, 2016
2016
Про відображення витрат майбутніх періодів в фінансовій звітності
ДО В.
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ …, 2016
2016
Сучасний стан обліку основних засобів
ДОВ Токарєва Катерина
Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах …, 2016
2016
До питання про стажування та виробничу практику студентів ВНЗ
ОВ Доценко
науково-методична конференція професорсько-викладацького складу "Проблеми та …, 2015
2015
Капітальні інвестиції як об'єкт обліку: сучасний стан, проблемні питання та шляхи їх сутності і класифікації
ОВ Доценко
Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах …, 2014
2014
Амортизація основних засобів та собівартість продукції: бухгалтерський та податковий аспекти
ОВ Доценко
Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції, 24, 2014
2014
Роль спілкування у навчально-виховному процесі
ОВ Доценко
Науково-методичні засади розвитку сучасної економічної освіти, 178-179, 2014
2014
Бухгалтерський облік. Частина 1
ВФ Максімова
Одеський національний економічний університет, 2013
2013
Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу
ОВ Доценко
Якість освіти:фактори, формування і технології підтримки, 108-109, 2013
2013
Про зближення бухгалтерського та податкового обліку основних засобів
ОВ Доценко
Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції …, 2011
2011
Про освоєння капітальних інвестицій в Одеській області
ОВ Доценко
Науковий вісник, 73-79, 2010
2010
До питання про сутність та склад основного капіталу
ОВ Доценко
Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації, 74-77, 2009
2009
Про деякі питання взаємозв’язку основних засобів і капіталу як джерела їх формування–минулий досвід і сучасні рішення
ОВ Доценко
КНТУ, 2008
2008
До питання про класифікацію процесів капітального інвестування
ОВ Доценко
Науковий вісник, 27-33, 2006
2006
Про амортизацію як джерело фінансування капітальних інвестицій в основні засоби
ОВ Доценко
Вісник соціально-економічних досліджень, 97-101, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20