Копитко Петро Григорович
Копитко Петро Григорович
УНУС, факультет агрономії, кафедра загального землеробства
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи наукових досліджень в агрономії
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014
1232014
Удобрення плодових і ягідних культур
ПГ Копитко
К.: Вища шк, 2001
432001
Основи наукових дослiджень в агрономiї: Пiдручник За ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
Дiя, 288, 2005
352005
Агрохімія
ІМ Карасюк, ОМ Геркіял
Вища школа, 250-283, 1995
201995
Основи наукових дослiджень в агрономiї
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
182005
Загальне землеробство
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, АП Бутило, ПВ Костогриз
Київ: Вища освіта, 2004
132004
Основи наукових досліджень в агрономії: підручник/За ред
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ВО Єщенка. Вінниця: Едельвейс і К, 2014
62014
Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
ВПЦ «Візаві», 2014
62014
Сівозміни лісостепової зони
ВО Єщенко, ВП Опришко, ПГ Копитко
ВО Єщен ко, ВП Опришко, ПГ Копитко—Умань, 2007
62007
Основы научных исследований в агрономии: Учебник/Под ред. ВА Ещенко
ВА Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опрышко, ПВ Костогрыз
К.: Действие.-2005.-288 с, 2005
62005
Основи наукових дослiджень в агрономiї: Пiдручник
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
62005
Основи наукових дослiджень в агрономiї/; пiд ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
52005
Збереження родючостi грунту в iнтенсивних плодових насадженнях
ПГ Копитко
Вiсник аграрноi науки, 10-16, 1999
51999
та ін. Удобрення садів
ГК Карпенчук, ПГ Копитко, АО Бондаренко
К.: Урожай, 1991
51991
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Процеси підземних гірничих робіт"(для студентів спеціальності 7.090301 денної і заочної форм навчання)
НН Касьян, ВД Мороз, АК Носач, НА Рязанцев, ИГ Сахно
КИИ ДонНТУ, 2010
32010
Біомаса рослин суниці та винос N, P2O5, K2O залежно від укривання насаджень агротканиною, мульчування ґрунту й удобрення в Правобережному Лісостепу України/ПГ К опитко, РМ Буцик
ПГ Копитко
Наукові доповіді НУБІП, 21, 2010
22010
Агроекологічні основи раціонального удобрення насаджень яблуні і груші
П Копитко, Р Яковенко, І Петришина
ББК 65.9 (4Укр)-55 Е 45, 128, 2014
12014
Дослідження з оптимізації мінерального живлення в насадженні груші
ПГ Копитко, РВ Яковенко, ІП Петришина
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
12013
Гумусованість і біологічна активність ґрунту за різних систем його утримання й удобрення та врожайність яблуні
ПГ Копитко, РВ Яковенко, ВМ Жмуденко
Ялта. Нікітський ботанічний сад., 2008
12008
Продуктивність груші за оптимізованого удобрення та позакореневого підживлення
ПГ Копитко, ВС Слюсаренко
Херсонський державний аграрний університет, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20