Підписатись
Копитко Петро Григорович
Копитко Петро Григорович
УНУС, факультет агрономії, кафедра загального землеробства
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи наукових досліджень в агрономії
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014
2372014
Удобрення плодових і ягідних культур
ПГ Копитко
К.: Вища шк, 2001
612001
Основи наукових дослiджень в агрономiї: Пiдручник За ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
Дiя, 288, 2005
582005
Основи наукових досліджень в агрономії: підручник/за ред
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ВО Єщенка. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2014
322014
Агрохімія
ІМ Карасюк, ОМ Геркіял, ГМ Господаренко, ЮВ Коларьков, ПГ Копитко
Карасюка ІМ, 1995
321995
Основи наукових дослiджень в агрономiї
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
Київ: Дiя, 2005
302005
Загальне землеробство
ВО Єщенко, ПГ Копитко, АП Бутило
Київ: Вища освіта, 2004
222004
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Біотехнології очищення води» напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»
ЛА Саблій, ВС Жукова, СД Бойчук
НТУУ «КПІ», 2013
16*2013
Основы научных исследований в агрономии
ВА Ещенко, ПГ КОШЕТКО, ВП Опрышко, ПВ Костогрыз
Киев: Действие, 2005
132005
та ін. Біологічні та агроекологічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
АФ Гойчук, ПГ Копитко, ЗМ Грицаєнко, МФ Тріфонова, ...
Зб. наук. пр. Уманського ДАУ: Біологічні науки і проблеми рослинництва, 5-14, 2003
132003
Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
Вісник Уманського національного університету садівництва, 8-12, 2014
112014
Сівозміни лісостепової зони
ВО Єщенко, ВП Опришко, ПГ Копитко
ВО Єщен ко, ВП Опришко, ПГ Копитко—Умань, 2007
72007
Основи наукових дослiджень в агрономiї/; пiд ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
72005
Біологічні та агроекологічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
АФ Бойчук, ПГ Копитко, ЗМ Грицаєнко
Збірник наукових праць УДАУ, 5-14, 2003
72003
Збереження родючостi грунту в iнтенсивних плодових насадженнях
ПГ Копитко
Вiсник аграрноi науки, 10-16, 1999
71999
Основи наукових дослiджень в агрономiї: пiдруч. за ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
52014
та ін. Удобрення садів
ГК Карпенчук, ПГ Копитко, АО Бондаренко
К.: Урожай, 1991
51991
Агроекологічні основи раціонального удобрення насаджень яблуні і груші
РВ Яковенко, ПГ Копитко, ІП Петришина
ТНЕУ, 2014
22014
Ґрунтові умови і продуктивність насаджень яблуні
ПГ Копитко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
22012
Біомаса рослин суниці та винос N, P2O5, K2O залежно від укривання насаджень агротканиною, мульчування ґрунту й удобрення в Правобережному Лісостепу України/ПГ К опитко, РМ Буцик
ПГ Копитко
Наукові доповіді НУБІП 5 (21), 2010-5, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20