Валентина Решетило
Валентина Решетило
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Экономическая синергетика институциональных изменений
ВП Решетило
Харьков: Прометей-Прес, 2006
552006
Синергия становления и развития региональных экономических систем
ВП Решетило
502009
Економічна синергетика реалізації ринкового потенціалу інституціональних систем
ВП Решетило
Харків.–2001.–10 с, 2006
282006
Біфуркаційний характер інституційних змін соціально-економічних систем перехідного типу
ВП Решетило
Економічна теорія, 49-58, 2007
182007
Синергетика потенциального и актуального в становлении и развитии институциональных систем
ВП Решетило
Экономическая теория 3 (1), 24-40, 2006
162006
Синергетическая парадигма и формирование нелинейного стиля экономического мышления
ВП Решетило
Экономическая теория, 3-21, 2004
152004
Системообразующая функция рыночного потенциала институциональных систем
ВП Решетило
Донецький національний технічний університет, 2005
132005
Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної економіки: монографія.
ВП Решетило, МС Наумов, ЮВ Федотова
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
122014
Бифуркационный характер институциональных изменений социально-экономических систем переходного типа
ВП Решетило
Экономическая теория 4 (4), 49-59, 2007
92007
Формування лідерських якостей студентів як відповідь на виклики сучасності
ВП Решетило
82009
Трудові ресурси регіонів: просторове розміщення та підвищення ефективності використання: монографія.
ВП Решетило
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
72014
Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України
ЮМ Коваленко
Міністерство фінансів України, 2013
72013
Економічна синергетика формування ринкового трансформаційного потенціалу в перехідних системах
ВП Решетило
Економіка: зб. наук. праць./за ред. акад. АПН України ІФ Прокопенка. Х …, 2003
72003
Экономическая синергетика ин ституциональных отношений
ВП Решетило
Решетило ВП—Х.: ХНУ, 2006
62006
Глобализация экономики и ее влияние на современное региональное развитие
ВП Решетило, ГВ Стадник
Комунальне господарство міст, 9-17, 2012
42012
Экономическая синергетика о соотношении порядка и хаоса
ЕН Чижова, ВП Решетило
Белгородский экономический вестник, 51-58, 2009
42009
Институты как самоорганизующиеся коды синергетических социально-экономических систем
ВП Решетило
Донецький національний технічний університет, 2007
42007
Формування кластерних структур та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів
ЮВ Федотова
спец. 08.00. 05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»/ЮВ Федотова, 0
4
Глобальні виклики структурної модернізації економіки України
ВП Решетило, ІА Островський
Глобальні та національні проблеми економіки, 38-43, 2018
32018
Економічна глобалізація і суперечності структурної політики держави
ВП Решетило, ІА Островський
Ефективна економіка, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20