Підписатись
Євген Полупан
Євген Полупан
СНУ ім. В. Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Исследование влияния характера нарастания тормозного момента на динамические нагрузки ме-ханизмов машин
ПЕВ Старченко В.Н., Шевченко С.И.
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 48, 2004
22004
Дослідження навантаженості несучої конструкції напіввагона з випуклими стінами при перевезенні залізничним поромом
ОВ Фомін, АО Ловська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2022
12022
Аналіз впливу механічної характеристики приводу при гальмуванні на динамічні на-вантаження
ПЄВ Шевченко С.І.
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 125, 2019
12019
Один iз способів доступу до google drive без використання авторизації
ПЄВ Полупан Ю.В.
Вісник СНУ ім.В.Даля, 99, 2018
12018
Оценка безопасности движения по сходу с рельса колеса перспективной конструк-тивной схемы
ЕВП Е.В. Михайлов, С.А. Семенов
Вісник СНУ ім.В.Даля, 104, 2017
12017
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ДВОМАСОВОЇ СИСТЕМИ З ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ
СІ Шевченко, ЄВ Полупан, ІА Черкашин
II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE FOR APPLICANTS FOR …, 2023
2023
Методичні вказівки до контрольних завдань здисципліни «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту»(для здобувачів вищої освіти спеціальності 274" Автомобільний транспорт")
ЄВ Полупан, СІ Шевченко
СНУ ім. В. Даля, 2022
2022
Конспект лекцій з дисципліни «Автотехнічна експертиза»(для студентів спеціальності 274" Автомобільний транспорт")
ЄВ Полупан, СІ Шевченко
СНУ ім. В. Даля, 2022
2022
Конспект лекцій з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
ЄВ Полупан
СНУ ім. В. Даля, 2022
2022
Автотехнічна експертиза (методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни для студентів спеціальності" Автомобілі та автомобільне господарство")
ЄВ Полупан, СІ Шевченко
СНУ ім. В. Даля, 2022
2022
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті»(для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»)
ЄВ Полупан, СІ Шевченко
СНУ ім. В. Даля, 2022
2022
Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті: методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни для студентів спеціальності" Автомобілі та …
ЄВ Полупан, СІ Шевченко
СНУ ім. В. Даля, 2022
2022
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Автотехнічна експертиза» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної і заочної …
ЄВ Полупан
СНУ ім. В. Даля, 2022
2022
Інновації в організації та управлінні виробництвом то та ремонту АТЗ в АТП
ЄВ Полупан, СІ Шевченко, ПР Горжий
Харків: ДБТУ, 2021
2021
РОЗРАХУНОК КРИТЕРІЮ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАЛЬМУВАННЯ
СІ Шевченко, ЄВ Полупан, ВО Сергієнко
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 2021
2021
Сучасні технології в науці та освіті
ГВ Балковська, ВМ Барбарук, ЛВ Барбарук, ТО Білобородова, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021
2021
Дослідження композитного фрикційного матеріалу для гальмівних систем автомобілів
ОСІ Полупан Є.В., Шевченко С.І.
Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХV …, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИТНОГО ФРИКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ
ЄВ Полупан, СІ Шевченко, СІ Ободчук
Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХV …, 2020
2020
Дослідження композитних фрикційних матеріалів для гальмових систем
СІ Шевченко, ЄВ Полупан, ЄО Козоріз, АА Каверіна
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 2020
2020
Вплив факторів процесу гальмування на величину і характер зміни коефіцієнта тертя
МЄП Полупан Є.В., Шевченко С.І.
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 29, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20