Подписаться
Валентин Бечко
Валентин Бечко
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування та ефективність використання оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах
ВП Бечко
Київ: ННЦ" Інститут аграрної економіки", 2007
382007
Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу
ВП Бечко, ЮВ Улянич, ОТ Прокопчук
Київ: Національна академія управління, ТОВ" Наш формат", 2014
342014
Соціальне страхування: навч. посіб.
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко
К.: Центр уч. л-ри, 2012
132012
До питання щодо економічної сутності оборотних засобів
ВП Бечко
Управление продажами, 54-56, 2006
132006
Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: формування та використання в умовах економічної нестабільності
СМ Колотуха, ВП Бечко, ЛЛ Кравцова
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 29-37, 2016
102016
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ПМ Боровик, ВП Бечко, ЯВ Яценко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
92013
Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні
П Боровик, С Колотуха, В Бечко
Бухгалтерський облік і аудит, 14-19, 2015
72015
Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. зал.]
МІ Мальований
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко–Умань: Видавець «Сочінський, 2011
72011
Показники ефективності використання оборотних засобів
ВП Бечко
Збірник наук. праць ЛНАУ.–Луганськ: ЛНАУ, 84, 2009
72009
Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів
ПМ Боровик, СМ Колотуха, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
62013
Нормування оборотних засобів підприємств аграрного сектору економіки
ВП Бечко
„Національний університет „Острозька академія", 2005
62005
Features of Agricultural Risk Insurance in the Countries of the World
OT Prokopchuk, JV Uljanych, VP Bechko
Current problems of the economy 3, 46-53, 2014
52014
Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
52014
Sotsialne strakhuvannia [Social insurance]
MI Malovanyi, PK Bechko, VP Bechko
Uman: Vydavets “Sochinskyi”[in Ukrainian], 2011
52011
Ефективність використання оборотних засобів субєктів господарювання аграрної галузі
ВП Бечко
Економічний простір, 203-211, 2010
52010
Податкова система
ПК Бечко
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
52006
Ulyanych Yu. V., Bechko VP (2014) Osoblyvosti strakhuvannja aghrarnykh ryzykiv u krajinakh svitu [Features of insurance of agrarian risks in the countries of the world]
OT Prokopchuk
World economy and international economic relations are actual problems of …, 0
5
Peculiarities of agrarian risk insurance in the countries of the world
YV Ulianych, OT Prokopchuk, VP Bechko
Actual Problems of the Economy 3 (153), 46-53, 2014
32014
Features of insurance of agricultural risks in the countries
VP Bechko, YV Ulyanych, OT Prokopchuk
Actual problems of economy, 153, 2014
32014
Adaptation of national practice of indirect taxation to European experience
YO Nesterchuk, OT Prokopchuk, VP Bechko
Актуальні проблеми економіки, 426-431, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20