Валентин Бечко
Валентин Бечко
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
942006
Формування та ефективність використання оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах
ВП Бечко
Київ: ННЦ" Інститут аграрної економіки", 2007
322007
Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу
ВП Бечко, ЮВ Улянич, ОТ Прокопчук
Київ: Національна академія управління, ТОВ" Наш формат", 2014
232014
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ПМ Боровик, ВП Бечко, ЯВ Яценко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
112013
До питання щодо економічної сутності оборотних засобів
ВП Бечко
Управление продажами, 54-56, 2006
112006
Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: формування та використання в умовах економічної нестабільності
СМ Колотуха, ВП Бечко, ЛЛ Кравцова
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 29-37, 2016
62016
Соціальне страхування: навч. посіб.
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко
К.: Центр уч. л-ри, 2012
62012
Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. зал.]
МІ Мальований
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко–Умань: Видавець «Сочінський, 2011
62011
Показники ефективності використання оборотних засобів
ВП Бечко
Збірник наук. праць ЛНАУ.–Луганськ: ЛНАУ, 84, 2009
62009
Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні
П Боровик, С Колотуха, В Бечко
Бухгалтерський облік і аудит, 14-19, 2015
52015
Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів
ПМ Боровик, СМ Колотуха, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
52013
Податкова система
ПК Бечко
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
52006
Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
42014
Шляхи вдосконалення механізму справляння єдиного податку з суб” єктів малого підпри-ємництва
ПМ Боровик, ВП Бечко, ОА Шовковий
Інноваційна економіка. Всеукр. наук-вироби. журнал.-Доступне: ЬІІрМ …, 2012
42012
Ефективність використання оборотних засобів субєктів господарювання аграрної галузі
ВП Бечко
Економічний простір, 203-211, 2010
42010
Нормування оборотних засобів підприємств аграрного сектору економіки
ВП Бечко
„Національний університет „Острозька академія", 2005
42005
Adaptation of national practice of indirect taxation to European experience
YO Nesterchuk, OT Prokopchuk, VP Bechko
Актуальні проблеми економіки, 426-431, 2014
32014
Формування джерел оборотних засобiв сiльськогосподарських пiдприємств
ВП Бечко
Економiка АПК i природокористування: Вiсн. ХНАУ, 44, 2006
32006
Особенности косвенного налогообложения в Украине: становление и перспективы развития
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 84 …, 2014
22014
Фінанси
ВП Бечко
Львів:„Новий світ-2000”, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20