Валентин Бечко
Валентин Бечко
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування та ефективність використання оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах
ВП Бечко
Київ: ННЦ" Інститут аграрної економіки", 2007
282007
Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу
ВП Бечко, ЮВ Улянич, ОТ Прокопчук
Київ: Національна академія управління, ТОВ" Наш формат", 2014
192014
Податкова система: навч. посібник
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
192006
До питання щодо економічної сутності оборотних засобів
ТА Деркач, ВП Бечко
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2, 71-79, 2008
112008
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ПМ Боровик, ВП Бечко, ЯВ Яценко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
92013
Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. зал.]
МІ Мальований
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко–Умань: Видавець «Сочінський, 2011
62011
Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні
П Боровик, С Колотуха, В Бечко
Бухгалтерський облік і аудит, 14-19, 2015
52015
Шляхи вдосконалення механізму справляння єдиного податку з суб” єктів малого підпри-ємництва
ПМ Боровик, ВП Бечко, ОА Шовковий
Інноваційна економіка. Всеукр. наук-вироби. журнал.-Доступне: ЬІІрМ …, 2012
52012
Соціальне страхування: навч. посіб
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко
МІ Мальваний, ПК Бечко, ВП Бечко—К.: Центр учбової літератури, 2012
52012
Податкова система
ПК Бечко
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
52006
Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
42014
Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів
ПМ Боровик, СМ Колотуха, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
42013
Нормування оборотних засобів підприємств аграрного сектору економіки
ВП Бечко
„Національний університет „Острозька академія", 2005
42005
Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: формування та використання в умовах економічної нестабільності
СМ Колотуха, ВП Бечко, ЛЛ Кравцова
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 29-37, 2016
32016
Adaptation of national practice of indirect taxation to European experience
YO Nesterchuk, OT Prokopchuk, VP Bechko
Актуальні проблеми економіки, 426-431, 2014
32014
Ефективність використання оборотних засобів субєктів господарювання аграрної галузі
ВП Бечко
Економічний простір, 203-211, 2010
32010
Фінанси
ВП Бечко
Львів:„Новий світ-2000”, 2011
22011
Показники ефективності використання оборотних засобів: Зб. наук. пр. ЛНАУ/За ред. ВГ Ткаченко
ВП Бечко
Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 84, 2006
22006
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ВП Бечко
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013
12013
Проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів
ВП Бечко
Теронопіль: Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН України, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20