Анна Ткаченко
Анна Ткаченко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне регулювання діяльності в галузі транспорту
А Ткаченко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2004
112004
Методика преподавания социологии
АВ Ткаченко
Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2017
82017
Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТ
ОВ Слободяник, СП Величко, АВ Ткаченко
Наукові записки Серія: Педагогічні науки, 172-176, 2012
82012
Тестовий контроль знань студентів під час проведення лабораторного практикуму/АВ Ткаченко, ЛО Кулик, ОІ Богатирьов
АВ Ткаченко
Часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія …, 0
7
Проблема формування готовності майбутніх учителів фізики до застосування WEB-орієнтованих засобів навчального призначення
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Проблеми математичної освіти: матеріали міжнародної науково-методичної …, 2015
52015
Засади державної політики щодо реформування галузі транспорту в Україні
А Ткаченко
Акт. пробл. держ. упр.: зб. наук. пр.–X.: Магістр, 23, 2005
52005
Навчальний фізичний експеримент з оптики як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів
АВ Ткаченко
АВ Ткаченко, 2012
42012
Застосування розрахунково-графічних робіт з фізики для активізації пізнавальної діяльності студентів інженерних спеціальностей
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
42011
Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема
А Ткаченко, Л Кулик
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
42010
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання фізики студентів
ВС Баланюк, АВ Ткаченко
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2019
3*2019
Моделювання квантових властивостей світла на подвійній щілині
АВ Ткаченко, В Грищенко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–2009.–Вип 82, 319-324, 0
3
Формування готовності студентів до застосування тестових технологій–важлива складова сучасної професійної підготовки майбутніх вчителів фізики
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
22016
Організація і проведення комплексного державного екзамену з «Фізики та методики її викладання» для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
22013
Використання експериментальних задач з фізики при виконанні фронтальних лабораторних робіт
АВ Ткаченко, ЛО Кулик, ОІ Богатирьов
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2005
22005
Медіапростір як умова формування дизайнерської компетентності у майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва
АВ Ткаченко
Теорія та методика навчання та виховання, 190-198, 2018
12018
Медіапростір як умова формування художнього образу у майбутніх фахівців з дизайну
АВ Ткаченко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
12018
Сучасні гаджети та служба GOOGLE CLASSROOM як засіб формування мотивації вивчення фізики
АВ Ткаченко, БІ Миндрул
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 248-252, 2018
12018
Формування контрольно-оцінювальної компетентності майбутніх вчителів фізики у процесі фахової підготовки
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до формування творчого потенціалу в умовах медіапростору
АВ Ткаченко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Художній образ як засіб підготовки фахівців сценічного мистецтва
АВ Ткаченко
Рекомендовано до друку Вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20