Василик Алла Володимирівна
Василик Алла Володимирівна
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та
Verified email at kneu.ua
TitleCited byYear
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
А Колот, О Грішнова, О Герасименко, Г Завіновська, І Петрова, ...
582009
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності
ОА Грішнова, ОВ Василик
Вісник Прикарпатського університету.–Серія: Економіка,-2008.–Випуск 6, 29-45, 2008
452008
Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні
А Василик
Україна: аспекти праці, 39-43, 2006
192006
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства
АВ Василик
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т …, 2010
16*2010
Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
122014
Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу
АВ Василик
Автореферат... к. екон. наук, спец 8, 2009
122009
Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння iнтелектуалiзацiєю трудової дiяльностi
ОА Грiшнова, АВ Василик
Вiсник Прикарпатського унiверситету, 6, 2008
72008
Об’єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні
АВ Василик
Україна: аспекти праці, 48-51, 2007
62007
Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань
АВ Василик
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua: 8080 …, 0
6*
Інтелектуальний капітал підприємства як основний фактор виробництва в постіндустріальній економіці
АВ Василик
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. …, 2005
52005
Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій
АВ Василик, АВ Василик, АІ Кушнір, АИ Кушнир
Херсонський державний університет, 2018
32018
Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні
АВ Василик, ОС Царенко
Молодий вчений, 150-154, 2015
22015
Активізація інтелектуально-інноваційної діяльності як чинник конкурентоспроможності підприємства.
АВ Василик
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. …, 2007
22007
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці
ЮД Древаль, АВ Василик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 197-204, 2017
12017
Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій
АВ Василик, АВ Василик, АП Данилицька, АП Данилицкая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Професійна втома: чинники, наслідки та обов’язки роботодавців щодо відновлення працездатності працівників
АВ Василик, ОД Дода
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20