Василик Алла Володимирівна
Василик Алла Володимирівна
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
682009
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності
ОА Грішнова, ОВ Василик
Вісник Прикарпатського університету. Економіка 6, 22-27, 2008
462008
Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства
АВ Василик
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т …, 2010
21*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні
А Василик
Україна: аспекти праці, 39-43, 2006
172006
Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу
АВ Василик
Автореферат... к. екон. наук, спец 8, 2009
142009
Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
132014
Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння iнтелектуалiзацiєю трудової дiяльностi
ОА Грiшнова, АВ Василик
Вiсник Прикарпатського унiверситету, 6, 2008
72008
Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань
АВ Василик
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua: 8080 …, 0
6*
Інтелектуальний капітал підприємства як основний фактор виробництва в постіндустріальній економіці
АВ Василик
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. …, 2005
52005
Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій
АВ Василик, АІ Кушнір
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
42018
Об’єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні
АВ Василик
Україна: аспекти праці, 48-51, 2007
42007
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
32015
Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні
АВ Василик, ОС Царенко
Молодий вчений, 150-154, 2015
22015
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці
ЮД Древаль, АВ Василик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 197-204, 2017
12017
Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій
АВ Василик, АВ Василик, АП Данилицька, АП Данилицкая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Пріоритетні напрями соціального розвитку в Україні
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
12011
Oсновні компетенції внутрішнього тренера
АВ Василик, ГВ Смалійчук, СА Гапчук
Економічний простір, 121-134, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20