Подписаться
Василик Алла Володимирівна / Alla Vasylyk
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
892010
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності
ОА Грішнова, АВ Василик
ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2008
602008
Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом
АВ Василик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 306-314, 2014
262014
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
232017
Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства
АВ Василик
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т …, 2010
22*2010
Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні
А Василик
Україна: аспекти праці, 39-43, 2006
222006
Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу
АВ Василик
АВ Василик, 12, 2009
182009
Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій
АВ Василик, АІ Кушнір
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
132018
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
102015
Особливості гідної праці та соціально-трудових відносин у сфері інтелектуальної діяльності
АВ Василик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 71-76, 2015
92015
Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння iнтелектуалiзацiєю трудової дiяльностi
ОА Грiшнова, ОВ Василик
Вiсник Прикарпатського унiверситету. Економiка, 22, 2008
92008
Інтелектуальний капітал підприємства як основний фактор виробництва в постіндустріальній економіці
АВ Василик
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. …, 2005
82005
Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань
АВ Василик
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua: 8080 …, 0
8*
Psykholohiia upravlinnia personalom [Psychology of Personnel Management]
AV Vasylyk, TV Vonberg
Kyiv, KNEU, 2013
72013
Об’єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні
АВ Василик
Україна: аспекти праці, 48-51, 2007
72007
Розвиток персоналу на підприємствах України як предмет соціально-трудових відносин
ОА Грішнова, АВ Василик
Вісник Технологічного університету Поділля 1 (3), 45-53, 2004
62004
Green human resource management: how to implement environmental issues into HR practices
S Tsymbaliuk, A Vasylyk, K Stoliaruk
E3S Web of Conferences 255, 01037, 2021
52021
Використання соціальних мереж у сучасному рекрутингу України
АВ Василик, ОВ Іщенко
Економічний простір, 53-63, 2018
52018
The labour activity intellectualization in the context of intellectual capital forming and development
AV Vasylyk
Manuscript. Kyiv: KNEU, 2009
52009
Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій
АВ Василик, АП Данилицька
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 135-140, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20