Василик Алла Володимирівна / Alla Vasylyk
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
А Колот, О Грішнова, О Герасименко, Г Завіновська, І Петрова, ...
742009
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності
ОА Грішнова, ОВ Василик
Вип 6, 22-27, 2008
532008
Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні
А Василик
Україна: аспекти праці, 39-43, 2006
222006
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
212017
Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства
АВ Василик
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т …, 2010
20*2010
Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
192014
Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу
АВ Василик
АВ Василик, 12, 2009
172009
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
92015
Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння iнтелектуалiзацiєю трудової дiяльностi
ОА Грiшнова, ОВ Василик
Вiсник Прикарпатського унiверситету. Економiка, 22, 2008
92008
Особливості гідної праці та соціально-трудових відносин у сфері інтелектуальної діяльності
АВ Василик, АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
82015
Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань
АВ Василик
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua: 8080 …, 0
8*
Об’єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні
АВ Василик
Україна: аспекти праці, 48-51, 2007
72007
Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій
АВ Василик, АІ Кушнір
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
62018
The labour activity intellectualization in the context of intellectual capital forming and development
AV Vasylyk
Manuscript. Kyiv: KNEU, 2009
52009
Розвиток персоналу на підприємствах України як предмет соціально-трудових відносин
ОА Грішнова, АВ Василик
Вісник Технологічного університету Поділля 1 (3), 45-53, 2004
52004
Інтелектуальний капітал підприємства як основний фактор виробництва в постіндустріальній економіці
АВ Василик
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. …, 2005
42005
Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій
АВ Василик, АВ Василик, АП Данилицька, АП Данилицкая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Використання соціальних мереж у сучасному рекрутингу України
АВ Василик, ОВ Іщенко
Економічний простір, 53-63, 2018
22018
Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні
АВ Василик, ОС Царенко
Молодий вчений, 150-154, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20