Василик Алла Володимирівна / Alla Vasylyk
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
742009
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності
ОА Грішнова, ОВ Василик
Вісник Прикарпатського університету. Економіка 6, 22-27, 2008
492008
Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства
АВ Василик
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т …, 2010
21*2010
Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні
А Василик
Україна: аспекти праці, 39-43, 2006
202006
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
162014
Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу
АВ Василик
спец. 08.00. 07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2009
152009
Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння iнтелектуалiзацiєю трудової дiяльностi
ОА Грiшнова, АВ Василик
Вiсник Прикарпатського унiверситету, 6, 2008
82008
Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань
АВ Василик
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua: 8080 …, 0
7*
Особливості гідної праці та соціально-трудових відносин у сфері інтелектуальної діяльності
АВ Василик, АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
62015
Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій
АВ Василик, АІ Кушнір
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
52018
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
52015
The labour activity intellectualization in the context of intellectual capital forming and development
AV Vasylyk
Manuscript. Kyiv: KNEU, 2009
52009
Об’єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні
АВ Василик
Україна: аспекти праці, 48-51, 2007
52007
Інтелектуальний капітал підприємства як основний фактор виробництва в постіндустріальній економіці
АВ Василик
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. …, 2005
52005
Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій
АВ Василик, АВ Василик, АП Данилицька, АП Данилицкая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні
АВ Василик, ОС Царенко
Молодий вчений, 150-154, 2015
22015
Використання соціальних мереж у сучасному рекрутингу України
АВ Василик, ОВ Іщенко
Економічний простір, 53-63, 2018
12018
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20