Подписаться
Василик Алла Володимирівна / Alla Vasylyk
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
1122010
Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, support mechanisms]
AM Kolot, VM Daniuk, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2017
79*2017
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності
ОА Грішнова, АВ Василик
ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2008
702008
Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом
АВ Василик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 306-314, 2014
392014
Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій
АВ Василик, АІ Кушнір
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
332018
Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні
А Василик
Україна: аспекти праці, 39-43, 2006
252006
Використання соціальних мереж у сучасному рекрутингу України
АВ Василик, ОВ Іщенко
Економічний простір, 53-63, 2018
232018
Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства
АВ Василик
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т …, 2010
23*2010
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
192015
Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу
АВ Василик
спец. 08.00. 07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2009
192009
Green human resource management: how to implement environmental issues into HR practices
S Tsymbaliuk, A Vasylyk, K Stoliaruk
E3S Web of Conferences 255, 01037, 2021
152021
Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій
АВ Василик, АП Данилицька
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 135-140, 2016
112016
Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння iнтелектуалiзацiєю трудової дiяльностi
ОА Грiшнова, ОВ Василик
Вiсник Прикарпатського унiверситету. Серiя Економiка 6, 22, 2008
102008
Особливості гідної праці та соціально-трудових відносин у сфері інтелектуальної діяльності
АВ Василик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 71-76, 2015
92015
Розвиток персоналу на підприємствах України як предмет соціально-трудових відносин
ОА Грішнова, АВ Василик
Вісник Технологічного університету Поділля 1 (3), 45-53, 2004
92004
Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань
АВ Василик
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua: 8080 …, 0
9*
Vykorystannia sotsialnykh merezh u suchasnomu rekrutynhu Ukrainy
AV Vasylyk, OV Ishchenko
Use of Social Networks in Modern Recruiting in Ukraine]. Ekonomichnyi …, 2018
82018
Інтелектуальний капітал підприємства як основний фактор виробництва в постіндустріальній економіці
АВ Василик
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. …, 2005
82005
Psykholohiia upravlinnia personalom [Psychology of Personnel Management]
AV Vasylyk, TV Vonberg
Kyiv, KNEU, 2013
72013
Об’єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні
АВ Василик
Україна: аспекти праці, 48-51, 2007
72007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20