Василик Алла Володимирівна
Василик Алла Володимирівна
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
НазваПосиланняРік
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності
ОА Грішнова, ОВ Василик
Вісник Прикарпатського університету.–Серія: Економіка,-2008.–Випуск 6, 29-45, 2008
402008
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні
А Василик
Україна: аспекти праці, 39-43, 2006
182006
Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства
АВ Василик
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т …, 2010
13*2010
Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу
АВ Василик
Автореферат... к. екон. наук, спец 8, 2009
122009
Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом
АВ Василик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 306-314, 2014
102014
Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння iнтелектуалiзацiєю трудової дiяльностi
ОА Грiшнова, АВ Василик
Вiсник Прикарпатського унiверситету, 6, 2008
72008
Об’єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні
АВ Василик
Україна: аспекти праці, 48-51, 2007
62007
Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань
АВ Василик
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua: 8080 …, 0
6*
Інтелектуальний капітал підприємства як основний фактор виробництва в постіндустріальній економіці
АВ Василик
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. …, 2005
52005
Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні
АВ Василик, ОС Царенко
Молодий вчений, 150-154, 2015
22015
Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу
АВ Василик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Активізація інтелектуально-інноваційної діяльності як чинник конкурентоспроможності підприємства.
АВ Василик
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. …, 2007
22007
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій
АВ Василик, АІ Кушнір
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
12018
Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці
ЮД Древаль, АВ Василик
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 197-204, 2017
12017
Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій
АВ Василик, АП Данилицька
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 135-140, 2016
12016
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
12015
Сучасні підходи до удосконалення режимів праці і відпочинку працівників
АВ Василик, АВ Василик, НС Данилевич, НС Данилевич, АC Сікорська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Передумови та проблеми професійного самовизначення і планування кар’єри молоддю в Україні
АВ Василик, АВ Василик, ОВ Вандоляк, АВ Вандоляк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20