Підписатись
Запухляк Іванна
Запухляк Іванна
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства
ІБ Запухляк, ГО Зелінська, СА Побігун
Глобальні та національні проблеми економіки 23, 204-209, 2018
362018
Оцінка ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства
ІБ Запухляк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 179-184, 2011
182011
Управління потенціалом енергозбереження газотранспортних підприємств: монографія/За ред
ІБ Запухляк, ОГ Дзьоба
Шегди АВ–Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011
152011
Оцінка потенціалу енергозбереження вітчизняних газотранспортних підприємств
ІБ Запухляк
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць.–2010.–Вип 22 …, 2010
142010
Pidkhody, metody ta instrumenty upravlinnia zminamy v systemi upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Approaches, methods and tools for managing changes in the enterprise …
IB Zapukhliak, HO Zelinskyi, SA Pobihun
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky 23, 204-209, 2018
122018
Економічний механізм енергозбереження газотранспортних підприємств
ІБ Запухляк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010
122010
Сучасний стан та проблеми розвитку газотранспортної системи України в контексті євроінтеграційних процесів
ІБ Запухляк, ИБ Запухляк
112017
Розвиток підприємства та нестабільність середовища: взаємозв’язок та взаємозалежність
ІБ Запухляк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
112015
Економіка підприємства: навч. посіб
НБ Юрченко, РС Кравчук, ІБ Запухляк, ІІ Василик
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018
102018
Institutional framework for the development of domestic gas transportation enterprises
I Zapuhlyak
Economic Annals-XXI 158 (3-4), 39-42, 2016
102016
Теорія та практика оцінювання нестабільності зовнішнього середовища вітчизняних газотранспортних систем/ІБ Запухляк
ІБ Запухляк
Економіка та управління підприємствами, 274-279, 2016
82016
Теоретико-методологічні основи розвитку газотранспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціювання
ІБ Запухляк
ІФНТУНГ, 2017
72017
Розвиток газотранспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування: теорія і практика: монографія
ІБ Запухляк
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016
62016
Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств
I Zapuhlyak
Економічний часопис-ХХІ 158 (3-4 (2)), 39-42, 2016
62016
Інституційні передумови забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності
ІБ Запухляк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 85-92, 2016
62016
Експертиза бізнес-плану як ключовий елемент успіху підприємницької ідеї
ІВ Перевозова, СМ Кафка, ІБ Запухляк
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 173-175, 2012
62012
Проблеми управління змінами в умовах розвитку промислових підприємствах
МО Бєсєдін, ТВ Бауліна, ВМ Діденко, ІС Грозний, ІБ Запухляк, ...
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 170, 2019
52019
Модель McKinsey 7S як інструмент оцінювання готовності газотранспортних підприємств до змін
ІБ Запухляк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2015
52015
Компоненти середовища функціонування та розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств
ІБ Запухляк, ТБ Яськевич
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету …, 2014
52014
Проєктна діяльність як інструмент розвитку територіальних громад
А Полянська, І Запухляк
Університетські наукові записки 1 (79), 160-170, 2021
42021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20