Підписатись
Olga Ivanova
Olga Ivanova
Інші іменаІванова Ольга Юріївна
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, НДЦ ІПР НАНУ, Научно
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія
ЮБ Іванов, ПА Орлов, ОЮ Іванова
Х.: ІНЖЕК 352, 79, 2008
3662008
Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, КА Баннова, СА Белозеров, ОФ Бочарова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2015
932015
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
ИА Майбуров, АП Киреенко, ЮБ Иванов, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2013
862013
Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в умовах інтенсивної конкурентної боротьби
ЮБ Іванов, ОЮ Іванова, ЮБ Иванов, ОЮ Иванова, ИК БОРьБы
ЮБ Іванов, ОЮ Іванова–Проблеми економіки, 121-128, 2012
622012
Цифровые технологии налогового администрирования
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, НВ Покровская
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019
39*2019
Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспекты развития
МЮ Андреева, АА Артемьев, АЯ Баринов, НЮ Бородавкина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2017
302017
Підвищення конкурентоспроможності підприємства
ВЯ Калюжний, ТЛ Зубко
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 127-132, 2015
252015
Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АС Баландина, КА Баннова, СА Белозеров, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2018
232018
Коронавірус проти децентралізації: ризики та виклики розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах пандемії
ЮБ Іванов, ОЮ Іванова
Проблемы экономики, 209-215, 2020
152020
Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development]
YB Ivanov, PA Orlov, OY Ivanova
Kharkiv: INZhEK.[In Ukrainian], 2008
152008
Формування потенціалу саморозвитку регіонів України: теоретичний аспект
МО Кизим, ОЮ Іванова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 15-20, 2015
132015
Оцінка та формування конкурентних переваг промислових підприємств
ОЮ Іванова
ОЮ Іванова, 2006
122006
Strategicheskie prioritety upravleniya prostranstvennymi disproportsiyami sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii [Strategic priorities for managing spatial …
IA Antipin, NY Vlasova, OY Ivanova
Upravlenets–The Manager 11 (6), 28-43, 2020
102020
Теоретичні засади розвитку глобальних ланцюгів створення вартості
МО Кизим, ГВ Крамарев, ОЮ Іванова, ВЄ Хаустова
Бизнес Информ, 39-50, 2018
102018
Формування потенціалу саморозвитку регіонів України в контексті трансформаційних процесів. Монографія
ОЮ Іванова, ОЮ Иванова
102014
Вплив фіскальної децентралізації на саморозвиток регіонів України
ОЮ Іванова
92016
Формування фінансової самодостатності регіонів в контексті реалізації економічних реформ
НВ Бєлікова, НВ Беликова, ОЮ Іванова, ОЮ Иванова
92016
Управління життєдіяльністю територіальних громад в умовах воєнного стану: виклики й механізми реагування
М Шкільняк, А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, О Іванова, ...
ЗУНУ, 2022
72022
Municipal strategizing methodology: Comparative analysis and unification
IA Antipin, NY Vlasova, OY Ivanova
Upravlenets 12 (6), 33-48, 2021
72021
Teoretychni zasady rozvytku hlobalnykh lantsiuhiv stvorennia vartosti
MO Kyzym, HV Kramarev, OY Ivanova, VY Khaustova
Biznes Inform [Business Inform], 39-50, 2018
72018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20