Юрій Олександрович Шостачук / Shostachuk Yurii
Юрій Олександрович Шостачук / Shostachuk Yurii
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Підтверджена електронна адреса в library.kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження точності позиціонування транспортувальних пристроїв конвеєрного типу тамподрукарської машини ТДМ-300
ЮО Шостачук, ДС Гриценко
Технологія і техніка друкарства, 89-95, 2011
62011
Розрахунок кулачкового механізму періодичного повороту
ЮО Шостачук, ДС Гриценко
Технологія і техніка друкарства, 97–106-97–106, 2012
42012
Курсові та дипломні проекти
СЛ Панов, ЮО Шостачук, ІІ Кульбовський
НТУУ «КПІ», 2013
12013
Дослідження процесу розподілу фарбових шарів у фарбових апаратах друкарських машин
ЮО Шостачук, ІС Жеребко, ОП Шостачук
Технологія і техніка друкарства, 88-99, 2011
12011
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електричні машини» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія …
НА Несторук, ТВ Алтухова
Покровськ, Індустріальний інститут ДонНТУ, 2018
2018
Форма паперового листа і його викладення на приймальний стапель листових друкарських машин
ЮО Шостачук, ІП Мосіюк, ЮА Шостачук, ИП Мосиюк
Київ, 2016
2016
Історія розвитку техніки та технологій
ДС Гриценко
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Дослідження кінематики транспортеру виробів тамподрукарської машини
ДС Гриценко, ЮО Шостачук
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
2014
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни «Надійність поліграфічного обладнання» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР)«Спеціаліст» та …
ЮО Шостачук
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР)«Спеціаліст» спеціальності 7.05050317 «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси»
ЮО Шостачук, АІ Іванко
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Основи теорії надійності поліграфічного устаткування
ЮО Шостачук
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Исследования красочных аппаратов офсетных печатных машин разветвленного типа
ЮО Шостачук, ОП Шостачук
Технологія і техніка друкарства, 76-87, 2013
2013
Обобщающая классификация тампопечатного оборудования
ЮА Шостачук, ДС Гриценко
Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела …, 2013
2013
Дослідження фарбових апаратів офсетних друкарських машин розгалуженого типу
ЮО Шостачук, ОП Шостачук
Технологія і техніка друкарства, 76-87, 2013
2013
Аналітичні дослідження кулачкового механізму приводу періодичного руху ланок поліграфічних машин
Ю Шостачук, Д Гриценко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
2012
Эффективность совместного использования печатных и отделочных модулей для изготовления полиграфической продукции
ІС Коркішко, ЮО Шостачук
Технологія і техніка друкарства, 113-122, 2012
2012
Исследование процесса транспортировки и вывода отпечатанной продукции на приемный стапель листовых печатных машин
ІВ Кулинич, ЮО Шостачук
Технологія і техніка друкарства, 97-108, 2012
2012
Дослідження процесу транспортування та викладання віддрукованої продукції на приймальний стапель аркушевих друкарських машин
ІВ Кулинич, ЮО Шостачук
Технологія і техніка друкарства, 97-108, 2012
2012
Ефективність сумісного використання друкарських і оздоблювальних модулів для виготовлення поліграфічної продукції
ІС Коркішко, ЮО Шостачук
Технологія і техніка друкарства, 113–122-113–122, 2012
2012
Дослідження точності позиціонування виробів у зоні друку тамподрукарських машин
ДС Гриценко, ЮО Шостачук
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасних …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20