Ніколенко Алла Євгенівна  | Nikolenko Alla | Николенко А. Е.| Алла Николенко | Ніколенко А.Є.
Ніколенко Алла Євгенівна | Nikolenko Alla | Николенко А. Е.| Алла Николенко | Ніколенко А.Є.
Дніпровський державний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології і медичної психології
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА" ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ" В ПРАКТИКЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛН Юрьева, СГ Носов, АЕ Николенко
Совершенствование системы высшего образования: опыт и перспективы, 370-372, 2016
62016
Зависимость между клинической формой течения, степенью функционального нарушения суставов и изменением психологического профиля у пациенток с ревматоидным артритом
АВ Курята, ИД Спирина, АЕ Николенко
Український ревматологічний журнал, 34-37, 2004
52004
Медицинская психология
ИД Спирина, ИС Витенко, АК Напреенко
Промінь, 2014
3*2014
Особенности качества жизни больных ревматоидным артритом при комбинированном терапевтическом подходе
ИД Спирина, СФ Леонов, ТИ Шустерман, АЕ Николенко, АН Дьячук, ...
Таврический журнал психиатрии 14 (1), 144-144, 2010
32010
Планування експерименту: психічні порушення у хворих на ревматоїдний артрит
АЄ Ніколенко
Мед. перспективи 8 (1), 98-100, 2003
32003
Післядипломна підготовка з фаху «Психіатрія» у профілактиці синдрому емоційного вигоряння серед лікарів – психіатрів
ЛМ Юр'єва, СГ Носов, АЄ Ніколенко
Медична освіта, с. 82-84., 2018
22018
Диагностика, коррекция и профилактика кризисных состояний у участников военных конфликтов
ЛН Юрьева, СГ Носов, АИ Мамчур, АЕ Николенко, ВВ Огоренко, ...
Новая идеология, 2017
22017
Індивідуально-типологічні особливості особистості хворих на ревматоїдний артрит
АЄ Ніколенко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер …, 2013
22013
Профілактика психосоматичної дезадаптації у родичів хворих із первинним психотичним епізодом
ІД Спіріна, СФ Леонов, ММ Чернова, ТЙ Шустерман, АЄ Ніколенко, ...
Таврический медико-биологический вестник, 2009
22009
Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика
ЛМ Юр"єва, СГ Носов, ОЙ Мамчур, АЄ Ніколенко
12017
Клинические особенности психотических расстройств вследствие употребления современных синтетических психостимуляторов (метилендиоксипировалерон)
ИД Спирина, СФ Леонов, ЯС Варшавский, ТИ Шустерман, ...
Журнал психиатрии и медицинской психологии, 109113, 2012
12012
Особливості структурної організації англомовного газетного дискурсу як вияв авторського начала (на матеріалі публікацій Річарда Рея в газеті The Guardian”)
АП Ніколенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2011
12011
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ» СТУДЕНТАМ АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
ЛМ Юр’єва, ТЙ Шустерман, АЄ Ніколенко
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 536, 2021
2021
Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії: навчальний посібник
ОЄ Абатуров, ОО Буйко, ЄО Гречуха, ГВ Гук, КО Зеленська, ГМ Кожина, ...
2020
Академічна доброчесність. Самоплагіат
АЄ Ніколенко, ГС Маслак
Академічна доброчесність: виклики сучасності, 100-103, 2020
2020
Лікування та профілактика COVID19. Охорона психічного здоров'я умовах пандемії
ЛМЮ під заг. ред. О. Є. Абатурова, С. О. Крамарьова
2020
Клінічна суїцидологія
ІВЛ за заг. ред. проф. Л. М. Юр’євої, Н. О. Марути
Видавець Строков Д. В., 2020
2020
Феноменологія тривоги у студентів шостого курсу в період проходження ліцензійного іспиту
ЮЛ Миколаївна, АЄ Ніколенко
Гендерні та вікові аспекти надання психіатричної допомоги, 2019
2019
Діагностика пограничних психічних розладів при ревматоїдному артриті у практиці сімейного лікаря
АЄ Ніколенко, МЮ Зак, ЮА Фролов
Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2019: стратегії …, 2019
2019
Психоемоційні розлади у хворих на ревматоїдний артрит: результати дослідження
АЄ Ніколенко
Психосоматична медицина та загальна практика 4 (№ 1), 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20