Сергій Циганков
Сергій Циганков
доцент кафедри хімії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні методи аналізу сполук і матеріалів (спектральні методи аналізу)
СОВ Москаленко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О.
32017
Катализ обрыва цепей окисления 1,4–цис–полиизопрена кластерами кобальта Co3(μ3–C–C6H4NHR–р)(CO)9
ПГФ Г.А. Ковтун, Плужников В.А., Цыганков С.А.
Катализ и нефтехимия, 39–41, 2003
3*2003
1, 3-Oxazole derivatives of cytisine as potential inhibitors of glutathione reductase of Candida spp.: QSAR modeling, docking analysis and experimental study of new anti …
LO Metelytsia, MM Trush, VV Kovalishyn, DM Hodyna, MV Kachaeva, ...
Computational Biology and Chemistry 90, 107407, 2021
12021
Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів хімії під час вивчення фахової методики
САЦ Н. І. Лукашова, Є. А. Козир
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2016
12016
Кластер кобальта Co3 (μ3-4-CC (O)–C6H4NHC6H5)(CO) 9 в катализе обрыва цепей окисления полипропилена
ГА Ковтун, ВА Плужников, СА Циганков, ГФ Пустарнакова
Інститут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї НАН України, 2001
12001
Синтез та дослідження in silico похідних 4-ціано-та 4-трифенілфосфорильованих похідних 5-(8-оксо-1, 5, 6, 8-тетрагідро-2H-1, 5-метанопіридо [1, 2-a][1, 5] діазоцин-3 (4H)-іл)-1 …
СА Циганков
2021
Будова речовини з основами стереохімії. Навчальний посібник
СА Циганков, ОВ Швидко, ОВ Янченко
НДУ імені Миколи Гоголя, 2020
2020
Спосіб селективного визначення концентрації вмісту аніонів і катіонів у водних розчинах солі резонансом іонів в електричному полі
ЦСА Лукач В.С., Кушніренко А.Г., Москаленко О.В., Кушніренко О.А., Денисенко ...
2019
N-(2,4-Дихлорофеніл)-N1-(41-етилфеніл)-6-морфолін-4-їл-[1,3,5]триазин-2,4-діамін, що проявляє антивірусну активність щодо вірусу Middle East Coronavirus (HCoV-EMC)
ЦСА Демченко А.М., Суховєєв В.В., Барчина О.І.
2019
Дидактичні засади впровадження дистанційної освіти при викладанні хімічних дисциплін
ЯОВ Прокопчук Т. П., Циганков С. А., Швидко О.В.
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії, 85–87, 2019
2019
STEM-освіта в контексті сучасної парадигми формування компетентностей при вивченні хімії
ШОВ Москаленко О.В., Циганков С.А.
ХІІ Менделєєвські читання, 216–218, 2019
2019
Сучасні методи аналізу сполук і матеріалів (спектральні методи аналізу)
ВО Янченко, ОВ Москаленко, СА Циганков, ОВ Суховєєв
2018
The search a new antituberculosis drugs among derivatives Isoniazides
DAM Tsyhankov S.A., Sukhovieiev V.V., Sovinska S.V.
IV Міжнародна науково-практична конференція “Координаційні сполуки: синтез і …, 2018
2018
Програмно-методичний комплекс "Таблиця розчинності" для комп'ютерної підтримки курсу "Загальна та неорганічна хімія"
СВВ Янченко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О.
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи, 395-396, 2018
2018
ПОШУК НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ СЕРЕД ПОХІДНИХ ГІДРАЗИНУ
ЯМ Руденко, ВВ Суховєєв, СА Циганков
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії, 116-119, 2018
2018
Моделювання токсико-фармакологічних властивостей похідних 2-тіогідантоїну з сульфалановим кільцем в умовах in silico
СВВ Крук А.С., Янченко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О.
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії, 75-79, 2018
2018
Вплив кремнійвмісних препаратів на процеси вегетації сільськогосподарських культур
ДАМ Лапін О.В., Суховєєв В.В., Циганков С.А., Забулонов К.Ю.
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії, 83-85, 2018
2018
Програма "Якісний аналіз" для комп'ютерної підтримки курсу "Аналітична хімія"
ШОВ Янченко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми природничих …, 2018
2018
The search a new antituberculosis drugs among derivatives Isoniazides
DAM Tsyhankov S.A., Sukhovieiev V.V., Sovinska S.V.
IV Міжнародна науково-практична конференція “Координаційні сполуки: синтез і …, 2018
2018
Пошук нових лікарських препаратів серед похідних гідразину
ЦСА Руденко Я.М., Суховєєв В.В.
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії, 116-119, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20