Підписатись
Сергій Циганков
Сергій Циганков
доцент кафедри хімії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Підтверджена електронна адреса в ndu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Fused triazole-azepine hybrids as potential non-steroidal antiinflammatory agents
S Demchenko, R Lesyk, O Yadlovskyi, S Holota, S Yarmoluk, ...
Scientia Pharmaceutica 91 (2), 26, 2023
82023
1, 3-Oxazole derivatives of cytisine as potential inhibitors of glutathione reductase of Candida spp.: QSAR modeling, docking analysis and experimental study of new anti …
LO Metelytsia, MM Trush, VV Kovalishyn, DM Hodyna, MV Kachaeva, ...
Computational biology and chemistry 90, 107407, 2021
62021
Сучасні методи аналізу сполук і матеріалів (спектральні методи аналізу)
СОВ Москаленко О.В., Циганков С.А., Янченко В.О.
52017
Катализ обрыва цепей окисления 1,4–цис–полиизопрена кластерами кобальта Co3(μ3–C–C6H4NHR–р)(CO)9
ПГФ Г.А. Ковтун, Плужников В.А., Цыганков С.А.
Катализ и нефтехимия, 39–41, 2003
42003
Effects of poly (ADP-ribose) polymerase inhibition on DNA integrity and gene expression in ovarian follicular cells in mice with endotoxemia
O Kondratska, N Grushka, S Pavlovych, N Krasutska, S Tsyhankov, ...
Iranian Biomedical Journal 26 (1), 44, 2022
32022
Комп'ютерне моделювання біохімічних параметрів та синтез нових похідних на основі 6-хлор-N2,N4-діетил-1,3,5-триазин-2,4-діаміну
ДАМ Москаленко О.В., Циганков С.А., Близнюк О.М.
Сучасні аспекти створення лікарських засобів, 154, 2021
22021
Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів хімії під час вивчення фахової методики
САЦ Н. І. Лукашова, Є. А. Козир
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2016
22016
Механізм дії інтерферону-α на кумулюсні клітини фолікулів мишей в умовах імунного ушкодження яєчників
ЦСАЯРІ Шепель О.А.
Український біофармацевтичний журнал, 41, 2013
12013
Лабораторний практикум з неорганічної хімії
СА Циганков, ОВ Швидко
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2023
2023
Синтез та аналгезуюча активність похідних 1-феноксиметил-4-(R-феніл) 5, 6, 7, 8-тетрагідро-2, 2а, 8а-триазациклопента [сd] азулену
СА Демченко, ОЄ Ядловський, ЛС Бобкова, ЗС Суворова, ...
Фармакологія та лікарська токсикологія 16 (3), 159-166, 2022
2022
Аналітична хімія: лабораторний практикум
СА Циганков, ОВ Москаленко
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2022
2022
Нутрициологія та броматологія
ОВ Москаленко, СА Циганков
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2022
2022
Харчова хімія
ОВ Москаленко, СА Циганков
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2022
2022
Пошук сполук, активних по відношенню до вірусу SARS-CoV-2 серед похідних 1-дифлуорометил-2-метил-1Н-бензімідазолу
МОВ Циганков С.А., Крівошей В.В.
Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів …, 2022
2022
Синтез аліфатичних сполкук з ацетиленовим фрагментом за реакцією Сейферта-Гілберта як потенційних біологічно активних речовин
ЦСА Коряко С.С., Москаленко О.В.
Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна …, 2022
2022
Синтез та біологічна активність бромідів 1,3-діарил-3-гідроксі-1,3-диарил-2,3,6,7-тетра-гідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазинію
ЦСА Демченко С.А., Ярмошкіна М.О., Кулик М.О.
Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна …, 2022
2022
Пошук сполук, активних по відношенню до вірусу SARS-CoV-2 серед похідних N-ариліден-N1-(4,5,6,7-тетрагідро-3Н-азепін-2-їл)гідразинів
МОВ Демченко С.А., Циганков С.А., Ухо Д.Р.
Сучасні досягнення фармацевтичної справи, 120-121, 2022
2022
Синтез аліфатичних сполкук з ацетиленовим фрагментом за реакцією Сейферта-Гілберта
ЦСА Коряко С. С., Москаленко О. В.
Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології …, 2022
2022
Синтез та власти-вості 2-ариліден-2,5,6,7,8,9-гексагідроімідазо[1,2-a]азепін-3-онів
ЦСА Демченко С.А., Сірик В.І, Ядловський О.Є.
Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології …, 2022
2022
Синтез, будова та прогнозована противірусна активність похідних 5-хлор-8-гідрокси-хіноліну
ДАМ Циганков С.А., Стрельнікова Л.В., Москаленко О.В.
Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології …, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20