Подписаться
Татьяна Уховская,  Уховська Тетяна, Ukhovska T.
Татьяна Уховская, Уховська Тетяна, Ukhovska T.
Институт ветеринарной медицины НААН
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Изучение противовирусной активности водорастворимой формы прополиса
ПА Красочко, АВ Притиченко, ДС Борисовець, МА Понаськов, ...
Ветеринарна біотехнологія, 71-80, 2019
82019
Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А
ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ГФ Риженко, ОМ Жовнір, ЛС Рєзніченко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 47-56, 2017
42017
Вплив стимулюючого тканинного препарату СТП на імунобіологічну реактивність організму поросят за щеплення проти гемофільозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 142-150, 2011
32011
Обґрунтування біотехнології створення асоційованих вакцин
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Ветеринарна біотехнологія, 198-203, 2014
22014
Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання нанотехнологій для створення імунобіологічних препаратів
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, СМ Тютюн, ...
Ветеринарна біотехнологія, 438-446, 2013
22013
Експериментальне обґрунтування вакцинопрофілактики перфрінгіозів і ешерихіозів свиней
ТМ Мазигула
Ветеринарна біотехнологія, 98-106, 2011
22011
Гематологічні та біохімічні показники периферичної крові овець, щеплених одночасно проти некробактеріозу, колібактеріозу і сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, СМ Бєлік, ...
Біологія тварин, 323-328, 2010
22010
Застосування гліцерину та ДМСО для кріоконсервування лептоспір Leptospira Interrogans
ВВ Уховський, АП Палій, ОА Тарасов, ТМ Уховська
Проблеми кріобіології і кріомедицини, 102-106, 2019
12019
Гематологічні показники крові кролів, щеплених експериментальними зразками вакцин Вельшісан, Вельшісан+ AUNP Вельшісан+ AUNP-стимул
ОМ Жовнір, ВО Андріящук, ТМ Уховська, СМ Тютюн, ЄП Минцюк
Ветеринарна біотехнологія, 50-58, 2019
12019
Удосконалення поживного середовища для культивування клостридій наночастинками міді (CuNP)
ЄП Мінцюк, СА Ничик, ОІ Горбатюк, СМ Дибкова, ЛС Рєзніченко, ...
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 161-168, 2018
12018
Вплив СТП (стимулюючого тканинного препарату) на фагоцитарну активність крові у щеплених свиней
СМ Тютюн, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ГФ Риженко, ТМ Уховська, ...
Ветеринарна біотехнологія, 550-556, 2018
12018
Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імунобіологічних засобів
ГФ Риженко, СМ Дибкова, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Ветеринарна біотехнологія, 206-213, 2017
12017
Мікробіологічне забруднення молока і молочних продуктів за субклінічних маститів у корів та шляхи їх попередження
ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ТМ Уховська, ...
Ветеринарна біотехнологія, 233-241, 2016
12016
Розроблення мультикомпонентного профілактичного препарату проти найпоширеніших бактеріозів свиней в Україні–вакцини Мультисуісан
ПП Каменчук, СМ Тютюн, ТМ Уховська, ОІ Горбатюк, ГФ Риженко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 121-131, 2015
12015
Специфічна профілактика анаеробних інфекцій тварин в Україні
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
Науковий супровід профілактичних та оздоровчих заходів при фузобактеріозі (некробактеріозі)
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВІ Андріящук, ІВ Галка, ...
Ветеринарна медицина, 261-263, 2011
12011
Перфрінгіози і безпека продуктів харчування
ВВ Риженко, ВП Риженко, ГФ Риженко, ТМ Мазигула
Ветеринарна медицина, 318-321, 2010
12010
Моніторинг інфекційних хвороб тварин бактеріальної етіології на території України
ОМ Жовнір, ВА Андріящук, ТА Гаркавенко, ТМ Уховська, ЄП Мінцюк, ...
Ветеринарна біотехнологія, 45-53, 2019
2019
Оцінка цитотоксичності та генотоксичності стимулюючого тканинного препарату (СТП) та СТП, модифікованого наночастинками заліза
СН Дибкова, СН Тютюн, ЛС Резниченко, АМ Жовнир, ВА Андриящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 9-14, 2019
2019
Бактеріологічний моніторинг інфекційних захворювань свиней та засоби їх специфічної профілактики
ОІ Горбатюк, ТМ Уховська, СМ Тютюн, ВО Андріящук, ГФ Риженко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 9-15, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20