Підписатись
Жиляєв Ігор Борисович Igor Zhyljaev Жиляев Игорь Борисович I Zhylayev
Жиляєв Ігор Борисович Igor Zhyljaev Жиляев Игорь Борисович I Zhylayev
Інститут вищої освіти НАПН України Institute of Higher Education of the NAPS of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток інформаційного суспільства в Україні: Правове регулювання у сфері інформаційних відносин
МЗ Згуровський, МК Родіонов, ІБ Жиляєв
НТТУ «КПІ», 2006
702006
Україна на шляху до інформаційного суспільства
ЖІБ Журавський В.С., Родіонов М.К.
652004
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИГ Коблянская, ТВ Нестеренко, ТА Акимова, ...
532009
Вища освіта України: стан та проблеми
ІБ Жиляєв, ВВ Ковтунець, МВ Сьомкін
Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії …, 2015
512015
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів
ГО Андрощук, IБ Жиляєв, БГ Чижевський, ММ Шевченко
512009
Концепція розвитку електронного урядування в Україні
ОА Баранов, МС Демкова, СВ Дзюба, АВ Єфанов, ІБ Жиляєв, ...
АІ Семенченко, 2009
39*2009
Інформаційне право України: теорія і практика
ІБ Жиляєв
Парламентське видавництво, 2009
352009
Інституційні детермінанти й стратегічні напрями економічного розвитку національного господарства/ ІБ Жиляєв, ОБ Наумов, ЛМ Наумова
ЛМН ІБ Жиляєв, ОБ Наумов
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, С. 89-95., 2016
292016
Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження
ІГМ ОА Баранов, ІБ Жиляєв, МС Демкова
222007
Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності: Навчальний посібник.
ГГ Філіпчук
222003
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
152021
Сучасні проблеми підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців України щодо технологій електронного урядування
ТОВ А. І. Семенченко, І. Б. Жиляєв
Стратегічні пріоритети. Серія: : Політика, С. 31-42., 2016
122016
Словник – довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства
ІБ Жиляєв, БГ Чижевський
Нора-Друк, 2011
112011
Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: проблеми і рішення
ВІ Сергієнко, ІБ Жиляєв, ВІ Торкатюк
102006
Особливості формування сучасної національної інноваційної системи України
І Жиляєв
Інвестиції та інноваційний розвиток, 11-14, 2009
92009
Визначення історичного часу завершення трансформації соціально-економічної системи України
ІБ Жиляєв
Економіка та держава, 5-8, 2007
92007
Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України в контексті імплементації концепції «Відкрита наука»
ВК В. Луговий, І. Драч, О. Петроє, В. Зінченко, Ю. Мєлков, І. Жиляєв, І ...
8*2021
Особливості сучасного правового забезпечення модернізації освіти України
ІБ Жиляєв
Віче, 26 – 28, 2009
82009
Ризики національної системи освіти у зв’язку з приєднанням до Світової організації торгівлі
І Жиляєв
Віче, 50 – 54, 2008
82008
Кризові явища в трансформаційних соціально-економічних системах
ІБ Жиляєв
К.: Парлам. вид-во, 2007
82007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20