Follow
Перепадя Федір Леонідович, Perepadya Fedir
Перепадя Федір Леонідович, Perepadya Fedir
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Verified email at mdu.in.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кадрова політика як елемент системи корпоративного управління промислових підприємств
ФЛ Перепадя
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2013
92013
УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ MANAGEMENT OF PAYROLL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
ФЛ Перепадя, ЛС Тонких
52015
Впровадження математичних методів оцінки ефективності заходів кадрової політики промислових підприємств
ЛС Тонкіх, ФЛ Перепадя
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
42014
Аналіз факторів формування кадрової політики промислових підприємств
ФЛ Перепадя
42011
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AS A MANAGEMENT METHOD OF MODERN TOURIST ENTERPRISES
КВ Осипенко, ФЛ Перепадя
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і…, 2020
22020
Управління витратами на оплату праці персоналу промислових підприємств
ФЛ Перепадя, ЛС Тонких
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 34-38, 2016
22016
Управління кадровим складом промислових підприємств
F Perepadya
Skhid, 2014
22014
Управління фінансово-економічною безпекою держави та шляхи запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам: монографія
АВ Балабаниць, ОІ Гапонюк, МО Горбашевська, ЛА Кислова, ...
12020
Мотивація персоналу на металургійних підприємствах України
ФЛ Перепадя
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки…, 2016
12016
Особливості використання сучасних методів оцінювання персоналу як інструменту сучасної кадрової політики промислових підприємств
ГІ Брітченко, ФЛ Перепадя
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 92-100, 2011
12011
Особенности формирования современной кадровой политики промышленных предприятий
ГИ Бритченко, ФЛ Перепадя
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 91-96, 2011
12011
Мотивація персоналу як інструмент сучасної кадрової політики промислових підприємств
ФЛ Перепадя, РВ Іорданова
Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні…, 2010
12010
Strategic Cooperation of Ukrainian Industrial Enterprises to Create Competitive Advantages in the World Market
IPZIVP Natalia S. Zakharenko, Vladimir G. Bodrov
International Journal of Criminology and Sociology, 2766-2777, 2020
2020
РОЗВИТОК СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЄІ Ворожбіт, ФЛ Перепадя
Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом…, 2020
2020
The trends of migration processes in the labour market of the Donetsk region
F Perepadya
Видавничий дім" Гельветика", 2019
2019
Сучасний стан оплати праці в Україні: соціально-економічні аспекти
ФЛ Перепадя, ЛС Тонких
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 209-214, 2019
2019
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ФЛ Перепадя
проф. К. Іллюмінаті Поркарі; проф. В. Карайоргіс; д. політ. н., проф. С…, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
ФЛ Перепадя
Електронний науковий журнал, 268, 2018
2018
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
ФЛ Перепадя
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ: Збірник матеріалів XX підсумкової…, 2018
2018
Personnel managemen to findustrial enterprises under preservation of human capital
FL Perepadya
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Серія: Економіка, c. 28-33., 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20