Ольга Романівна Сидоренко
Ольга Романівна Сидоренко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра ЗЛФР
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Дорадництво–ефективний інструмент упровадження державної аграрної політики
О Сидоренко
Пропози ція, 20-21, 2009
112009
Характеристика загальної рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу
БЛІ Оксьом П. М., Азаренков В. М.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129 …, 2015
3*2015
Формування здоров’язберігаючих цінніcних орієнтацій у студентів спеціальних медичних груп педагогічних ВНЗ
ОР Сидоренко, ІО Павленко, ЛІ Бережна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
32014
Використання оздоровчих технологій студентами спеціальної медичної групи ВНЗ в самостійній підготовці
ОР Сидоренко, ІО Павленко, ВМ Азаренков
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
32012
Організація навчальних занять з фізичного виховання зі студентами з відхиленням у стані здоров’я
БЛІ Павленко І.О., Азаренков В.М.
Збірник наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». Випуск …, 2014
1*2014
Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів факультету мистецтв
АВМ Павленко І.О.
«Нова педагогічна думка». Науково-педагогічний журнал №4 (76), 199-201, 2013
1*2013
Інформаційне забезпечення як ключовий інструмент управлінням промисловим підприємством
ОЮ Сидоренко
2019
Реалізація принципів корпоративної соціальної відповідальності на основі крауд-технологій
АА Меліхов, ОЮ Сидоренко, АА Мелихов, ОЮ Сидоренко
2018
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОР Сидоренко, ЛІ Бережна
Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури …, 2018
2018
Брендінг як інструмент збільшення ціни гудвілу
АА Меліхов, ОЮ Сидоренко
2018
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
ОР Сидоренко
Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 160-166, 2016
2016
Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп
ОР Сидоренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 409-415, 2015
2015
Фізичне виховання як чинник формування здоров’язберігаючих цінностей у студентів спеціальних медичних груп гуманітарних факультетів
БЛ Азаренков Віктор
Збірник наукових праць науково-практичної конференції кафедри ЗЛФР ННІФК Сум …, 2015
2015
Міні-футбол-ефективний засіб оптимізації показників фізичного здоров’я студенток вищого педагогічного навчального закладу
БЛІ Оксьом П. М. Азаренков В. М.
Матеріали ХY Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 2015 …, 2015
2015
Сучасний стан та проблеми здоров’я студентів вищих навчальних закладів
БЛ Азаренков В.М., Кобозев М.М.
Матеріли ХIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Том …, 2014
2014
Вивчення мотиваційно-ціннісної спрямованості процесу фізичного виховання у педагогічному ВНЗ
АВМ Павленко І.О.
матеріли ХIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Том …, 2013
2013
Средства физической культуры как основной фактор оздоровления студентов в вузе
АВМ Павленко І.О.
В електронному варіанті м. Казань, 2013
2013
Спосіб життя та стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів.
АВМТВ Г.
Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з …, 2012
2012
Роль козацької педагогіки у відродженні національних традицій виховання.
АВМБЛ І.
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-28 січня …, 2012
2012
Історія та сучасність козацтва Сумщини
КММАВ М.
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-28 січня …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20