Ольга Романівна Сидоренко
Ольга Романівна Сидоренко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра ЗЛФР
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Дорадництво–ефективний інструмент упровадження державної аграрної політики
О Сидоренко
Пропози ція, 20-21, 2009
112009
Характеристика загальної рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу
БЛІ Оксьом П. М., Азаренков В. М.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 129 …, 2015
3*2015
Формування здоров’язберігаючих цінніcних орієнтацій у студентів спеціальних медичних груп педагогічних ВНЗ
ОР Сидоренко, ІО Павленко, ЛІ Бережна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
32014
Використання оздоровчих технологій студентами спеціальної медичної групи ВНЗ в самостійній підготовці
ОР Сидоренко, ІО Павленко, ВМ Азаренков
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
32012
Організація навчальних занять з фізичного виховання зі студентами з відхиленням у стані здоров’я
О Сидоренко, В Азаренков, Л Бережна
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 270-275, 2014
12014
Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів факультету мистецтв
АВМ Павленко І.О.
«Нова педагогічна думка». Науково-педагогічний журнал №4 (76), 199-201, 2013
1*2013
Інформаційне забезпечення як ключовий інструмент управлінням промисловим підприємством
ОЮ Сидоренко
2019
Реалізація принципів корпоративної соціальної відповідальності на основі крауд-технологій
АА Меліхов, ОЮ Сидоренко, АА Мелихов, ОЮ Сидоренко
2018
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОР Сидоренко, ЛІ Бережна
Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури …, 2018
2018
Брендінг як інструмент збільшення ціни гудвілу
АА Меліхов, ОЮ Сидоренко, АА Мелихов, ОЮ Сидоренко
2018
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
ОР Сидоренко
Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 160-166, 2016
2016
Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп
ОР Сидоренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 409-415, 2015
2015
Фізичне виховання як чинник формування здоров’язберігаючих цінностей у студентів спеціальних медичних груп гуманітарних факультетів
БЛ Азаренков Віктор
Збірник наукових праць науково-практичної конференції кафедри ЗЛФР ННІФК Сум …, 2015
2015
Міні-футбол-ефективний засіб оптимізації показників фізичного здоров’я студенток вищого педагогічного навчального закладу
БЛІ Оксьом П. М. Азаренков В. М.
Матеріали ХY Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 2015 …, 2015
2015
Організація навчальних занять з фізичного виховання зі студентами з відхиленням у стані здоров’я
БЛІ Павленко І.О., Азаренков В.М.
Збірник наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». Випуск …, 2014
2014
Сучасний стан та проблеми здоров’я студентів вищих навчальних закладів
БЛ Азаренков В.М., Кобозев М.М.
Матеріли ХIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Том …, 2014
2014
Вивчення мотиваційно-ціннісної спрямованості процесу фізичного виховання у педагогічному ВНЗ
АВМ Павленко І.О.
матеріли ХIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Том …, 2013
2013
Средства физической культуры как основной фактор оздоровления студентов в вузе
АВМ Павленко І.О.
В електронному варіанті м. Казань, 2013
2013
Спосіб життя та стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів.
АВМТВ Г.
Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з …, 2012
2012
Роль козацької педагогіки у відродженні національних традицій виховання.
АВМБЛ І.
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-28 січня …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20