Подписаться
Кочерга Євгенія (Kocherha Yevheniia)
Кочерга Євгенія (Kocherha Yevheniia)
Другие именаKocherga Eugeniya, Кочерга Евгения
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене dano.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Місце здоров’язбережувальної компетентності у структурі професійної компетентності вчителя
Є Кочерга
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 64-66, 2020
62020
Реалізація педагогічних умов розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії в закладах післядипломної освіти
ЮА Скиба, ЄВ Кочерга
Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки» http://umo.edu.ua …, 2020
62020
Особливості кольоросприйняття в навчанні хімії
ТМ Деркач, ЄВ Язикова
Біологія і хімія в школі, 2011
52011
Mistse zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti u strukturi profesiinoi kompetentnosti vchytelia [The place of health-preserving competence in the structure of the teacher's …
Y Kocherha
Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Public …, 2020
42020
Ритмічне коло єднання – унікальні практичні інструменти роботи по згуртуванню освітніх спільнот
Є Кочерга, Л Світлана, С Шапошніков, Р Кандибур, А Хлистік
Вища освіта України, 52-58, 2020
32020
Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії
ЄВ Кочерга
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psycholog, 14-17, 2020
32020
«МОЗКОВИЙ ШТУРМ» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
ЄВ Кочерга
32017
Педагог-лідер у сфері здоров’язбережувальної освіти
Є Кочерга
Університети і лідерство, 2016
32016
Визначення структури здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів хімії
ЄВ Кочерга
Вісник післядипломної освіти, 52-61, 2016
32016
Дослідження проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя у вітчизняній педагогічній науці
ЄВ Кочерга
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
Здоровьесберегающие компетентности педагога как ценность информационного общества
ЕВ Кочерга
Сборники конференций НИЦ Социосфера, 108-109, 2014
32014
Діяльнісний підхід як мотивація здобувачів освіти до продуктивного навчання
Г Чаус, О Романець, Є Кочерга
Матеріали конференцій МЦНД, 420-421, 2022
22022
Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності вчителів природничої освітньої галузі як основа якісного дистанційного навчання учнів
ГГ Чаус, ЄВ Кочерга, ОА Романець
Науковий журнал Хортицької національної академії.(Серія: Педагогіка …, 2022
22022
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до пcихолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку
ОА Половіна, ІВ Кондратець
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім …, 2022
22022
The personal component of a teacher's professional competence
Y Kocherha, H Chaus, V Kirman, O Romanets
Educational innovations: philosophy, psychology, pedagogy: a collection of …, 2020
22020
Поняття та структура здоров’язбережувальної компетентності вчителя хімії
ЄВ Кочерга
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2020
22020
Особистісний компонент здоров’язбережувальної компетентності вчителя хімії
ЄВ Кочерга
The scientific heritage, 30-32, 2020
22020
Визначення ефективності педагогічних умов розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії
ВК Кірман, ЄВ Кочерга
Інноваційна педагогіка 1 (22), 154-159, 2020
22020
Складання ментальної карти при вивченні питання про вплив екологічних процесів на здоров’я особистості
ЄВ Кочерга
Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту …, 2017
22017
Ментальні карти як ефективний інноваційний метод навчання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
ЄВ Кочерга
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20