Кафедра водних видів спорту
Кафедра водних видів спорту
Національній університет фізичного виховання і спорту України
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу
ЮМ Шкребтій
Олімпійська література, 2005
1112005
Совершенствование специальной выносливости квалифицированных спортсменов в академической гребле
АЮ Дьяченко
К: НПФ “Славутич-Дельфин”.–2004, 2004
582004
Специальная выносливость квалифицированных спортсменов в академической гребле
АЮ Дьяченко
Киев: НПФ «Славутич-Дельфин, 2004
332004
Индивидуальные особенности анаэробных возможностей как компонента специальной выносливости спортсменов
В Мищенко, А Дьяченко, Т Томяк
Наука в олимпийском спорте., 57, 2003
312003
Специальная подготовка квалифицированных гребцов, направленная на увеличение скорости развертывания реакций аэробного энергообеспечения работы
АЮ Дьяченко
Киев. гос. ин-т физ. культуры.-К., 1991
231991
Стан та напрями удосконалення системи підготовки кадрів для фізичного виховання і спорту
ЮМ Шкребтій
Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концепція …, 1996
21*1996
Современная концепция совершенствования специальной выносливости спортсменов высокого класса в гребном спорте
А Дьяченко
Наука в олимпийском спорте, 23-31, 2007
172007
Запровадження елементів європейської кредитно-трансферної та акумулюючоїсистеми в сфері вищої фізкультурноїосвіти/Теорія і методика фізичного виховання та спорту
ЛАХ ЮМ Шкребтій
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 76-79, 2005
162005
Запровадження елементів європейської кредитно-трансферної та акумулюючоїсистеми в сфері вищої фізкультурноїосвіти/Теорія і методика фізичного виховання та спорту
ЛАХ ЮМ Шкребтій
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 76-79, 2005
162005
Функциональная подготовленность квалифицированных спортсменов: подходы к повышению специализированности оценки и направленному совершенствованию
ВС Мищенко, ВЕ Виноградов, АЮ Дьяченко, ЕН Лысенко, ...
Мищенко ВС, Павлик АИ, Сиренко ВА, Савчин С., Дьяченко АЮ, Лысенко ЕН …, 1999
141999
Про врегулювання системи фізичної культури і спорту в Україні
ЮМ Шкребтій
Реалізація здорового способу життя–сучасні підходи/За ред. М. Лук’янченка …, 2005
122005
Стан та напрямки удосконалення системи фізичного виховання молоді
Ю Шкребтій
Спортивний вісник Придніпров’я, 12-15, 2005
122005
Фізичне виховання та дитячий спорт у системі шкільної освіти України
ЮМ Шкребтій
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
122005
Перспективи удосконалення діючої в Україні системи фізичної культури і спорту
ЮМ Шкребтій
Теорія і практика фізичного виховання. Донецьк, 54-62, 2004
112004
Правовое и нормативно-методическое обеспечение олимпийской подготовки
ЮМ Шкребтий
Наука в олимпийском спорте., 135, 2005
102005
Реалізація Закону України “Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері
Ю Шкребтій
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, 27, 2010
82010
Організаційне і програмно-нормативне забезпечення олімпійської підготовки
ЮМ Шкребтій
Молода спортивна наука: Зб. наук. праць.–Львів 3, 177-185, 2005
82005
Оценка реализации анаэробного резерва организма в условиях нагрузки, моделирующей утомление спортсмена на второй половине дистанции в академической гребле
АЮ Дьяченко
Физическое воспитание студентов, 27-35, 2002
82002
Характеристика спеціальних функціональних можливостей веслувальників, спрямованих на підтримку стійкого рівня працездатності під час проходження змагальної дистанції в …
О Русанова
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 28-31, 2008
72008
Влияние здоровья и социальных факторов на спортивное долголетие
Б Очеретько, О Шинкарук
Наука в олимпийском спорте, 2004
72004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20