Мария Орфанова
Мария Орфанова
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
Verified email at nung.edu.ua
TitleCited byYear
Использование механохимических процесов для решения проблем утилизации отходов
ММ Орфанова, ВИ Пустогов
Екологія.–Луганськ: Східноукркаїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 3, 2008
52008
Дослідження процесів вертикальної міграції іонів важких металів у золо-та шлаковідвалах Бурштинської ТЕС та їх осадження на карбонатах
ГН Азроян, ММ Орфанова, СC Думенко, ЮА Крикливий
Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 30-36, 2011
32011
Перспективи використання методу механоактивації з метою утилізації зол тес в наповнювачі будівельних матеріалів
М Орфанова, М Орфанова, ВИ Пустогов
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
22013
Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Івано-Франківськ
ММ Орфанова, ОІ Іваник
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 126-131, 2016
12016
Напрямки покращення екологічної ситуації на підприємствах нафтогазового комплексу України
ММ Орфанова
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2014
12014
Перспективи використання методів механоактивації для вирішення проблеми утилізації відходів
ММ Орфанова, ЯМ Семчук
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
12013
Вирішення проблеми відходів нафтогазового комплексу як напрямок зменшення негативного впливу галузі на довкілля
ГІ Рудько
Екологія довкілля та безпека життедіяльності, 58-60, 2007
12007
Актуальність інформаційного забезпечення проблеми відходів нафтогазового комплексу
ММ Орфанова, ГІ Рудько
ІФНТУНГ, 2002
12002
Проблема управління та поводження з відходами у Карпатському регіоні
M Orfanova
Людина та довкілля. Проблеми неоекології 31, 130-138, 2019
2019
Поводження з побутовими відходами на території бурових майданчиків
ММ Орфанова
XV міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екологічної безпеки», С.55, 2017
2017
Інтеграція екологічної складової в систему освіти
Орфанова, М, Т Яцишин, І Смікал, О Рибак
Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні …, 2017
2017
Екологічна безпека нафтогазового комплексу у Західному регіоні України
ГДС ЯО Адаменко, ОМ Адаменко, ДО Зорін, НО Зоріна, ОМ Мандрик, ОР Манюк, М ...
ІФНТУНГ, 2017
2017
Вторинні ресурси Івано-Франківської області
ММ Орфанова, ТМ Яцишин
Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні …, 2017
2017
Перспективні напрямки використання золи Бурштинської теплоелектростанції
ММ Орфанова, НВ Боднар
ІФНТУНГ, 2017
2017
Інноваційні технології у формуванні трирівневої екологічної освіти
ММ Орфанова, ММ Орфанова, ТМ Яцишин, ОІ Рибак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2016
2016
Вплив автотранспорту на рівень забруднення атмосферного повітря в м. Івано-Франківськ
ММ Орфанова, ММ Орфанова
Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та …, 2016
2016
Формування кваліфікованих науково-педагогічних працівників в умовах новітньої освітньої моделі
ТМ Яцишин, ММ Орфанова
Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу …, 2016
2016
Екологізація освітнього процесу
ММ Орфанова, ТМ Яцишин
Екологічний вісник, 23-24, 2015
2015
Перспективи використання біогазової установки для м. Івано-Франківськ
ММ Орфанова, ОП Євчук
Проблеми екологічної безпеки: Збірник тез доповідей ХІІІ міжнародної науково …, 2015
2015
Неформальна екологічна освіта як засіб інформування громадськості
ОП Євчук, ММ Орфанова
Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20