Підписатись
Луцков Віталій Олегович (Lutskov Vitaliy)
Луцков Віталій Олегович (Lutskov Vitaliy)
Національний університет біоресурсів і природокористування
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток
Ш ЛВ, Б ІВ, Б ІА, Б ІМ, В АА, Г ОА, Г ТВ, І СН, К ЮВ, К СІ, К СС, Л НІ, ...
ДУ «Інститутт економіки та прогнозування НАН України». – К., 2015
98*2015
Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ОА Герасімова, СС Конах, ...
Ін - т екон. та прогнозув. НАН України, 92 с., 2014
22*2014
Структурна політика: сутність, категорії та функції
ВО Луцков
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка., 141-147, 2012
132012
Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства
ВО Луцков, ІМ Бобух
Актуальні проблеми економіки, 68-78, 2012
62012
Структурний аналіз відтворення капіталу України в міжгалузевих моделях "витрати-випуск"
ВО Луцков
Економіка розвитку, 47-54, 2012
42012
Структурна політика: підходи та особливості реалізації в Україні
ЛВ Шинкарук, ВО Луцков
К.: "Міленіум", 2016
32016
Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України: Наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ІМ Бобух, АА Вдовічен, ЛА Венгер, ...
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2013
22013
Циклічність розвитку національних економічних систем в умовах глобалізації
ВО Луцков
Науковий вісник Чернівецького торгогвельно-економічного інституту Київського …, 2009
22009
Алгоритм формування структурної політики на основі досвіду країн ЄС
ВО Луцков
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка., 54-66, 2015
12015
Вплив світової фінансової кризи на структуру утворення валової доданої вартості в Україні
ВО Луцков
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 15-22, 2012
12012
ІНВЕСТИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НА РИНКУ ХЛІБА
ВА Владімірова, ВО Луцков
Роль молоді у розвитку АПК України, 138, 2018
2018
Досвід формування національних стратегічних програм Польщі
Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат …, 2017
2017
Курс лекцій з дисципліни «Управління змістом робіт» для студентів для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» факультету аграрного менеджменту
КА Алексеєва, ВО Луцков
НУБиП Украины, 2017
2017
Операційний менеджмент: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання
ВО Луцков
2017
Виробничий менеджмент: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія»
ВО Луцков
2017
Можливості реалізації концепції управління стратегічним розвитком підприємства аграрного сектора економіки
Л ВО, В МО
Виробничий менеджмент: історія і сьогодення : Матеріали круглого столу з …, 2016
2016
Інвестиційно-інноваційні аспекти структурної політики у виробничому секторі економіки
ВО Луцков
Виробничий менеджмент: історія і сьогодення : Матеріали круглого столу з …, 2016
2016
Рецензенти: ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович, доктор економічних наук
ЛВ Шинкарук, ВО Луцков
2016
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Операційний менеджмент»
ВО Луцков
НУБіП України. – К., 2016
2016
Структурна політика як інструмент забезпечення економічного розвитку України
ВО Луцков, СМ Щегель
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20