С.В. Черноп’ятов / Chernopiatov Stanislav
С.В. Черноп’ятов / Chernopiatov Stanislav
Університет імені Альфреда Нобеля / Alfred Nobel University
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Поняття та зміст режиму окремого проживання подружжя
ТМ Лежнєва, СВ Черноп’ятов
Право і суспільство, 117-121, 2010
52010
Позитивна юридична відповідальність як наукова та методологічна категорія
СВ Черноп’ятов
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
22013
Правова природа розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб
СВ Черноп’ятов
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2012
22012
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОЗИТИВНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА У ЦИВІЛІСТИЧНИХ СУДОВИХ ПРОЦЕСАХ SOME ISSUES OF POSITIVE NATIONAL LEGAL …
СВ Черноп’ятов
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 88, 2017
12017
Охоронні трудові правовідносини: автореф.
СВ Черноп’ятов
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016
12016
Охоронні трудові правовідносини
СВ Черноп’ятов
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016
12016
Актуальні питання встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя в порядку окремого провадження
СВ Черноп’ятов
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
12013
ФУНКЦІЇ ПРИСЯГИ В ПРАВІ УКРАЇНИ OATH FUNCTIONS IN UKRAINIAN LAW
ТМ Лежнєва, СВ Черноп’ятов
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 12, 2019
2019
Корпоративне право
ОВ Пушкіна, СВ Несинова, ТМ Лежнєва, ІБ Пробко, ТА Тодорошко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
2018
Деліктне право
ОВ Пушкіна, ТМ Лежнєва, ІБ Пробко, СВ Черноп'ятов
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
2018
Суспільно корисні роботи (ст. 31-1 КУпАП). Питання законності.
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та …, 2018
2018
ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ
ММ Чабаненко, СВ Черноп’ятов
Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних …, 2017
2017
Творчі відпустки за Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення …, 2017
2017
Суб’єктивне право природокористування як правове явище
СВ Черноп'ятов, ММ Чабаненко
Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних …, 2017
2017
Трудо-правова природа чергування працівників
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне …, 2017
2017
Щодо понятійно-термінологічної одиниці «правовий простір»
СВ Черноп'ятов, ММ Чабаненко
Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави …, 2017
2017
Кадрові ліцензійні вимоги до науково-педагогічних працівників: трудо-правовий аспект
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн …, 2017
2017
Охоронні трудові правовідносини та санкції трудового права: питання співвідношення
СВ Черноп'ятов, ТМ Лежнєва
Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євро …, 2017
2017
Деякі питання правового регулювання швидкісного режиму на автомобільних дорогах з розділювальною смугою
СВ Черноп'ятов
Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІ …, 2017
2017
Об’єкт охоронних трудових правовідносин
СВ Черноп'ятов
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20