В’юник Ольга Володимирівна / Полудненко Ольга / Viunyk Olga / Viunyk Olha(ORCID 0000-0002-6413-5567)
В’юник Ольга Володимирівна / Полудненко Ольга / Viunyk Olga / Viunyk Olha(ORCID 0000-0002-6413-5567)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обоснование конструкции смесителя жидких компонентов с помощью компьютерного моделирования
КО Самойчук, ОВ Полудненко
Актуальные проблемы научнотехнического прогресса в АПК: сборник научных …, 2013
152013
Спосіб підвищення післяремонтної довговічності шестеренних насосів
ВВ Дідур, ВВ Паніна, ВВ Панина, ОВ В'юник, ОВ Вьюник
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
102019
Аналіз методів оцінювання якості змішування рідких компонентів при виробництві безалкогольних напоїв
ВГ Циб, ОВ Полудненко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 7-12, 2014
102014
Аналіз обладнання для перемішування рідких компонентів
КО Самойчук, КО Самойчук, ОВ В'юник, ОВ Вьюник, ОВ Полудненко, ...
ТДАТУ, 2011
102011
Результати аналізу конструкцій струминних змішувачів рідких компонентів
КО Самойчук, ОВ Полудненко
Мелітополь: ТДАТУ, 2013
92013
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: методичні вказівки до практичної роботи№ 4 на тему:«Контроль деталей калібрами» для студентів напрям підготовки 6 …
ІС Сірий, ИС Серый, ВВ Паніна, ВВ Панина, ОВ Полудненко
ТДАТУ, 2018
82018
Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв
КО Самойчук, ОВ Полудненко, ВГ Циб
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2015
82015
Теоретичні підходи застосування різних присадок при обкатуванні гідромашин
ОВ В’юник, ВВ Дідур, ВВ Паніна, ГІ Дашивець
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2020
62020
Research on milk homogenization in the stream homogenizer with separate cream feeding
K Samoichuk, D Zhuravel, O Viunyk, D Milko, A Bondar, Y Sukhenko, ...
42020
Організація технологічних процесів ремонту машин та обладнання в майстернях підприємств АПК: навчально-методичний посібник до курсового проєктування з дисципліни «Ремонт машин …
ГІ Дашивець, ГИ Дашивец, ОЮ Новик, АЮ Новик, ОВ В'юник, ...
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020
22020
Підвищення довговічності шестеренних насосів
ВВ Дідур, ВВ Дидур, ВВ Паніна, ВВ Панина, ОВ В'юник, ОВ Вьюник
ТДАТУ, 2020
22020
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СПОСОБА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
КО Самойчук, ОВ Вьюник
4-я Международная научно-практическая конференция "Переработка и управление …, 2019
22019
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: навчально-методичний посібник для самостіної роботи до лабораторного практикуму
ВВ Паніна, ОВ В'юник, ОВ Вьюник, ГІ Дашивець, ГИ Дашивец, ...
ТДАТУ, 2019
22019
Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв
К Самойчук, О Полудненко, В Циб
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 17 (1), 2018
22018
Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks
K Samoichuk, O Poludnenko, N Palianychka, V Verkholantseva, ...
22017
Аналіз способів перемішування рідких компонентів
ТВ Фурдак, ТВ Фурдак, ОВ В'юник, ОВ Вьюник
12019
Вплив відстані між соплами форсунок на характеристики протитечійно-струминного змішувача напоїв
КО Самойчук, ВФ Ялпачик, ОВ В’юник
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
12019
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІШУВАННЯ РІДИН У ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННОМУ ЗМІШУВАЧІ
ОВ В’юник, ВВ Паніна
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 8 (2), 2018
12018
Результати пошукового експерименту протитечійно-струминного змішування безалкогольних напоїв
ОВ Полудненко, ОВ Полудненко, ОВ В'юник, ОВ Вьюник
Мелітополь: ТДАТУ, 2016
12016
Ресурсозберігаючий спосіб відновлення блок-картера
ВВ Паніна, ОВ Полудненко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20