Vasyl Cherlinka, Василь Черлінка
Vasyl Cherlinka, Василь Черлінка
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет імені Юрія
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Особливості та актуальність використання системи підтримки аналізу географічних ресурсів (GRASS)
ВР Черлінка, ЮМ Дмитрук
Ученые записки Таврийского національного университета им. ВИ Вернадского …, 2011
92011
Використання моделей водної ерозії при розв’язанні прикладних завдань землеустрою: геоінформаційний підхід
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Землеустрій і кадастр, 12-18, 2012
62012
Окремі аспекти організації території на основі виокремлення потоково-орієнтованих структур із використанням ГІС GRASS
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Землеустрій і кадастр, 57-64, 2011
62011
Проблеми створення, георектифікації та використання крупномасштабних цифрових моделей рельєфу
ВР Черлінка, ЮМ Дмитрук
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (1), 239--244, 2014
42014
Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування (Ів.-Фр), 126-131, 2013
32013
Effect of DEM resolution on the accuracy of input data for modelling erosion processes
YM Dmitruk, VR Cherlinka
Phys Geogr Geomorphol Interdep Sci J 2 (6), 95-102, 2012
32012
Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Екологічна …, 2012
32012
Оцінка грунтово-кліматичних умов південного Прикарпаття стосовно вирощування озимої пшениці
ІС Смага, ІІ Назаренко, ВР Черлінка
Вісник аграрної науки, 22-25, 2006
32006
Екологічні функції гумусу
ІІ Назаренко, МА Бербець, ВР Черлінка, БП Том’юк
Ґрунтознавство 5 (1--2), 5--15, 2004
32004
Методологія отримання коректних цифрових моделей рельєфу для агрохімічних досліджень
ВР Черлінка
Охорона ґрунтів. Зб. наук. праць. Спец. вип. присвячений {Міжнародній …, 2014
2*2014
Applications of hydrologically correct and environmentally—appropriate digital terrain models
YM Dmitruk, VR Cherlinka
Environ Secur Sustain Resour Use 1 (7), 126-131, 2013
22013
Вплив роздільної здатності ЦМР на точність вихідних даних при моделюванні процесів водної ерозії
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Фізична географія та геоморфологія. – Міжвідомчий науковий збірник, 95-102, 2012
22012
Особливості виділення папілярів стоку засобами ГІС
ВР Черлінка
Біологічні системи, 113-116, 2012
22012
Оцінка ґрунтово-кліматичних умов Південного Прикарпаття стосовно вирощування озимої пшениці
IS Smaga, II Nazarenko, VR Cherlinka
Вісник Aграрної Hауки, 2006
22006
Обґрунтування та вибір об’єктивних показників оцінки продуктивної здатності фонових ґрунтів Передкарпаття/Смага ІС, Черлінка ВР
ІС Смага, ВР Черлінка
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 257 …, 2005
2*2005
Землеробство та меліорація: [підручник для вищ. навч. закл] (гриф МОНУ)
ІІ Назаренко, ІС Смага, СМ Польчина, ВР Черлінка
Книги-ХХІ, 0
2*
Using Geostatistics, DEM and Remote Sensing to Clarify Soil Cover Maps of Ukraine
V Cherlinka
Soil Science Working for a Living, 89-100, 2017
12017
Models of soil fertility as means of estimating soil quality
V Cherlinka
Geographia Cassoviensis 10 (2), 131-147, 2016
12016
The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example {Chernivtsi})
YM Dmytruk, VR Cherlinka, OV Stuzuk
Biological systems 5 (2), 264--268, 2013
12013
Передискретизація даних ASTER GDEM 2 для потреб картування ґрунтів
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Біологічні системи, 157-161, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20