Vasyl Cherlinka, Василь Черлінка
Vasyl Cherlinka, Василь Черлінка
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет імені Юрія
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Особливості та актуальність використання системи підтримки аналізу географічних ресурсів (GRASS)
ВР Черлінка, ЮМ Дмитрук
Ученые записки Таврийского національного университета им. ВИ Вернадского …, 2011
92011
Використання моделей водної ерозії при розв’язанні прикладних завдань землеустрою: геоінформаційний підхід
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Землеустрій і кадастр, 12-18, 2012
62012
Окремі аспекти організації території на основі виокремлення потоково-орієнтованих структур із використанням ГІС GRASS
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Землеустрій і кадастр, 57-64, 2011
62011
Adaptatsiia velykomasshtabnykh kart gruntiv do yikh praktychnoho vykorystannia u HIS [Adaptation of large-scale soil maps to their practical use in GIS.]
VR Cherlinka
Ahrokhimiia i gruntoznavstvo. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk …, 2015
52015
Проблеми створення, георектифікації та використання крупномасштабних цифрових моделей рельєфу
ВР Черлінка, ЮМ Дмитрук
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (1), 239--244, 2014
52014
Адаптація великомасштабних карт ґрунтів до їх практичного використання у ГІС
ВР Черлінка
Агрохімія і ґрунтознавство, 20-28, 2015
32015
Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування (Ів.-Фр), 126-131, 2013
32013
The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example {Chernivtsi})
YM Dmytruk, VR Cherlinka, OV Stuzuk
Biological systems 5 (2), 264--268, 2013
32013
Effect of DEM resolution on the accuracy of input data for modelling erosion processes
YM Dmitruk, VR Cherlinka
Phys Geogr Geomorphol Interdep Sci J 2 (6), 95-102, 2012
32012
Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Екологічна …, 2012
32012
Оцінка грунтово-кліматичних умов південного Прикарпаття стосовно вирощування озимої пшениці
ІС Смага, ІІ Назаренко, ВР Черлінка
Вісник аграрної науки, 22-25, 2006
32006
Екологічні функції гумусу
ІІ Назаренко, МА Бербець, ВР Черлінка, БП Том’юк
Ґрунтознавство 5 (1--2), 5--15, 2004
32004
Землеробство та меліорація: [підручник для вищ. навч. закл] (гриф МОНУ)
ІІ Назаренко, ІС Смага, СМ Польчина, ВР Черлінка
Книги-ХХІ, 0
3*
Using Geostatistics, DEM and Remote Sensing to Clarify Soil Cover Maps of Ukraine
V Cherlinka
Soil Science Working for a Living, 89-100, 2017
22017
Models of soil fertility as means of estimating soil quality
V Cherlinka
Geographia Cassoviensis 10 (2), 131-147, 2016
22016
Методологія отримання коректних цифрових моделей рельєфу для агрохімічних досліджень
ВР Черлінка
Охорона ґрунтів. Зб. наук. праць. Спец. вип. присвячений {Міжнародній …, 2014
2*2014
Applications of hydrologically correct and environmentally—appropriate digital terrain models
YM Dmitruk, VR Cherlinka
Environ Secur Sustain Resour Use 1 (7), 126-131, 2013
22013
Вплив роздільної здатності ЦМР на точність вихідних даних при моделюванні процесів водної ерозії
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Фізична географія та геоморфологія. – Міжвідомчий науковий збірник, 95-102, 2012
22012
Особливості виділення папілярів стоку засобами ГІС
ВР Черлінка
Біологічні системи, 113-116, 2012
22012
Оцінка ґрунтово-кліматичних умов Південного Прикарпаття стосовно вирощування озимої пшениці
IS Smaga, II Nazarenko, VR Cherlinka
Вісник Aграрної Hауки, 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20