Vasyl Cherlinka, Василь Черлінка
Vasyl Cherlinka, Василь Черлінка
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет імені Юрія
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості та актуальність використання системи підтримки аналізу географічних ресурсів (GRASS)
ВР Черлінка, ЮМ Дмитрук
Ученые записки Таврийского національного университета им. ВИ Вернадского …, 2011
92011
Adaptatsiia velykomasshtabnykh kart gruntiv do yikh praktychnoho vykorystannia u HIS [Adaptation of large-scale soil maps to their practical use in GIS.]
VR Cherlinka
Ahrokhimiia i gruntoznavstvo. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk …, 2015
62015
Проблеми створення, георектифікації та використання крупномасштабних цифрових моделей рельєфу
ВР Черлінка, ЮМ Дмитрук
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (1), 239--244, 2014
62014
Використання моделей водної ерозії при розв’язанні прикладних завдань землеустрою: геоінформаційний підхід
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Землеустрій і кадастр, 12-18, 2012
62012
Окремі аспекти організації території на основі виокремлення потоково-орієнтованих структур із використанням ГІС GRASS
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Землеустрій і кадастр, 57-64, 2011
62011
Адаптація великомасштабних карт ґрунтів до їх практичного використання у ГІС
ВР Черлінка
Агрохімія і ґрунтознавство, 20-28, 2015
52015
Problemy stvorennia, heorektyfikatsii ta vykorystannia krupnomasshtabnykh tsyfrovykh modelei reliefu [Problems of creation, georectification and use of large-scale digital …
VR Cherlinka, YM Dmytruk
Heopolytyka y ekoheodynamyka rehyonov 10 (1), 239-244, 2014
52014
Using Geostatistics, DEM and Remote Sensing to Clarify Soil Cover Maps of Ukraine
V Cherlinka
Soil Science Working for a Living, 89-100, 2017
42017
Основи землевпорядкування та землекористування. Навчальний посібник.~--- Ч.~2
РІ Беспалько, ВР Черлінка
Рута, 2005
42005
Основи землевпорядкування та землекористування. Навчальний посібник.~--- Ч.~1
РІ Беспалько, ВР Черлінка
Рута, 2005
42005
Землеробство та меліорація: [підручник для вищ. навч. закл] (гриф МОНУ)
ІІ Назаренко, ІС Смага, СМ Польчина, ВР Черлінка
Книги-ХХІ, 0
4*
Морфометричні параметри рельєфу як базис для предикативного моделювання просторового поширення ґрунтових відмін
ВР Черлінка
Агрохімія і ґрунтознавство, 5-16, 2017
32017
Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування (Ів.-Фр), 126-131, 2013
32013
The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example {Chernivtsi})
YM Dmytruk, VR Cherlinka, OV Stuzuk
Biological systems 5 (2), 264--268, 2013
32013
Effect of DEM resolution on the accuracy of input data for modelling erosion processes
YM Dmitruk, VR Cherlinka
Phys Geogr Geomorphol Interdep Sci J 2 (6), 95-102, 2012
32012
Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості
ЮМ Дмитрук, ВР Черлінка
Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Екологічна …, 2012
32012
Оцінка грунтово-кліматичних умов південного Прикарпаття стосовно вирощування озимої пшениці
ІС Смага, ІІ Назаренко, ВР Черлінка
Вісник аграрної науки, 22-25, 2006
32006
Екологічні функції гумусу
ІІ Назаренко, МА Бербець, ВР Черлінка, БП Том’юк
Ґрунтознавство 5 (1--2), 5--15, 2004
32004
Равновесная плотность и поглощающий комплекс основных почв {У}краины
ИИ Назаренко, НА Бербец, ВР Черлинка
Почвоведение, 1238--1241, 2000
32000
Comparative estimation of the accuracy of simulation modeling of soil cover and forecast of cartograms of agro-industrial groups of soils
VR Cherlinka, YM Dmytruk, VS Zaharovskyy
Біологічні системи, 298-306, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20