Абдуллаєв Алтай Карам огли / Abdullaiev   Altai (ORCID : 0000-0001-6099-0278)
Абдуллаєв Алтай Карам огли / Abdullaiev Altai (ORCID : 0000-0001-6099-0278)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методика викладання вільної боротьби: навч.-метод. посіб.
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
ФОП Однорог ТВ, 2018
312018
Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації …
АК Абдуллаєв, ВС Ушаков, ІВ Ребар
ФОП Силаєва О. В, 2017
172017
Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів ВНЗ
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
Актуальные научные исследования в современном мире 3 (8 (40)), 24-29, 2018
52018
Методика викладання спортивного тренування на прикладі вільної боротьби у ВНЗ
АКО Абдуллаєв, АКО Абдуллаев, І Ребар, ОС Нестеров, АС Нестеров
52016
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах
АКО Абдуллаєв, АКО Абдуллаев, ІВ Ребар
42019
Педагогические основы спортивного отбора борцов
АК Абдуллаев
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
42011
Навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання вільної боротьби»
АК Абдуллаєв, ДЄ Воронін, ІВ Ребар
Мелітополь, 2012
32012
Организация и методика массовой физической культуры борцов
А Абдуллаев
Physical education, sport and health culture in modern society, 88-90, 2011
32011
огли, Ребар ІВ Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах
АК Абдуллаєв
Інноваційна педагогіка 1, 67-70, 2019
22019
Teoríya í metodika vikladannya vilnoíi borotby [Theory and practice of teaching free-style wrestling]
AK Abdullaev, ІV Rebar
Melítopol': Odnorog 299, 2018
22018
Олімпійський та професійний спорт/АК Абдулаєв, ВС Ушаков, ІВ Оебар
АК Абдуллаєв
Мелітополь: ФОП Силаєва ОВ, 2017
22017
Из опыта подготовки борцов вольного стиля в условиях вуза
ДВ Хассай, АК Абдуллаев, ВМ Трачев
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі …, 2004
22004
Індивідуалізація засобів технічної підготовки борців вільного стилю на спеціально-підготовчому етапі річного циклу
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту …, 2019
12019
Особливості процесу індивідуалізації підготовки борців вільного стилю
АКО Абдуллаєв, АКО Абдуллаев, ІВ Ребар
12019
Психолого-педагогічні аспекти розвитку силових якостей юних борців
АКО Абдуллаєв, АКО Абдуллаев, І Ребар
12018
Місце і значення курсу "Спортивна боротьба з методикою викладання" в підготовці майбутніх учителів фізичної культури
А Абдуллаєв, І Ребар, О Нестеров
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2018
12018
Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар, ОС Нестеров
Збірник наукових праць 3 (LXIX), 123-127, 2016
12016
Фізичне виховання. Техніка і тактика вільної боротьби в групах спортивного удосконалення студентів ВНЗ : методичні вказівки до самостійних занять студентів всіх напрямів …
АК Абдуллаєв, ОС Нестеров
12016
Процессы восстановления водного баланса спортсмена
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар, ОС Нестеров
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г …, 2015
12015
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА
АК Абдуллаев, ИВ Ребар, ИЕ Горшкова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20