Подписаться
Абдуллаєв Алтай Карам огли / Abdullaiev   Altai (ORCID : 0000-0001-6099-0278)
Абдуллаєв Алтай Карам огли / Abdullaiev Altai (ORCID : 0000-0001-6099-0278)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методика викладання вільної боротьби: навч.-метод. посіб.
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
ФОП Однорог ТВ, 2018
432018
Олімпійський і професійний спорт
А Абдуллаев
212011
Методика викладання спортивного тренування на прикладі вільної боротьби у ВНЗ
АКО Абдуллаєв, АКО Абдуллаев, І Ребар, ОС Нестеров, АС Нестеров
82016
Педагогические основы спортивного отбора борцов
АК Абдуллаев
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
82011
Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів ВНЗ
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
Актуальные научные исследования в современном мире 3 (8 (40)), 24-29, 2018
72018
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
Інноваційна педагогіка 1 (10), 67-70, 2019
62019
Навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання вільної боротьби»
АК Абдуллаєв, ДЄ Воронін, ІВ Ребар
Мелітополь, 2012
52012
Teoríya í metodika vikladannya vilnoíi borotby [Theory and practice of teaching free-style wrestling]
AK Abdullaev, ІV Rebar
Melítopol': Odnorog 299, 2018
32018
Организация и методика массовой физической культуры борцов
А Абдуллаев
Physical education, sport and health culture in modern society, 88-90, 2011
32011
Из опыта подготовки борцов вольного стиля в условиях вуза
ДВ Хассай, АК Абдуллаев, ВМ Трачев
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі …, 2004
32004
V.(2018). Teoriya imetodika vikladannya vilnoyi borotbi: navch.-metod. posib
AK Abdullayev, I Rebar
Melitopol,–S 299, 0
3
Творча система" Тренер–учень"
АКО Абдуллаєв, АКО Абдуллаев, ІВ Ребар
22021
Схема професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності
ТЄ Христова, ІВ Ребар, АК Абдуллаєв
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2021
22021
Індивідуалізація засобів технічної підготовки борців вільного стилю на спеціально-підготовчому етапі річного циклу
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар
Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту …, 2019
22019
огли, Ребар ІВ Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах
АК Абдуллаєв
Інноваційна педагогіка 1, 67-70, 2019
22019
Особливості процесу індивідуалізації підготовки борців вільного стилю
А Абдуллаев, І Ребар
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи …, 2019
22019
Олімпійський та професійний спорт/АК Абдулаєв, ВС Ушаков, ІВ Оебар
АК Абдуллаєв
Мелітополь: ФОП Силаєва ОВ, 2017
22017
Психолого-педагогічні аспекти розвитку силових якостей юних борців
А Абдуллаєв, І Ребар
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі …, 2018
12018
Особливості відбору спортсменів з вільної боротьби
А АБДУЛЛАЄВ, І РЕБАР
Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-прак-тические …, 2016
12016
Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту
АК Абдуллаєв, ІВ Ребар, ОС Нестеров
Збірник наукових праць 3 (LXIX), 123-127, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20