Колумбет Олександр Миколайович (Alexandr Kolumbet)
Колумбет Олександр Миколайович (Alexandr Kolumbet)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток координаційних здібностей молоді
ОМ Колумбет
Освіта України, 2014
24*2014
Оборотні активи: сутність, класифікація та структура у вітчизняній та зарубіжній практиці
ОП Колумбет
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
162013
Теоретико-методические подходы к развитию координационных способностей молодежи
АН Колумбет
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2012
162012
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів: навч.-метод. посіб.
ОМ Колумбет, НЮ Максимович
К.: КМПУ, 2009
152009
Development of coordination abilities of young people
AN Kolumbet
Science and Education: V international research and practice conference, 27-28, 2014
142014
Physical education for the students of pedagogical specialities
AN Kolumbet
Science, Technology and Higher Education: III international research and …, 2014
132014
Dynamic of girl students’ psycho-physiological indicators in process of their study at pedagogical higher educational establishment
AN Kolumbet
Physical education of students, 29-36, 2016
122016
Классификация координационных способностей молодежи, факторы и компоненты их развития
АН Колумбет
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 142-149, 2014
102014
Influence of stimulated plasticity training method on coordination indicators of high pedagogic educational estableshments’ girl students
AM Kolumbet
Physical education of students, 2015
92015
Квалиметрическая оценка технико-тактических действий баскетболистов
АН Колумбет, ДС Ельцов, НЮ Максимович
Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших …, 2006
92006
Study of qualified cyclists movements’ coordination structure in period of overcoming fatigue during differently oriented trainings
AN Kolumbet
Physical education of students 21 (2), 72-77, 2017
82017
Стимульований розвиток координаційних здібностей майбутніх учителів-наочників
ОМ Колумбет
ВІСНИК, 228, 2013
82013
Методика вдосконалення професійно значущих координаційних здібностей у студенток на заняттях з фізичного виховання
ОМ Колумбет
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
82013
Оцінка нематеріальних активів: бухгалтерський та податковий аспекти
ОП Колумбет
Вісник академії муніципального управління.–2009.–Вип 7, 2009
82009
Determination of future designers’ professionally important coordination qualities
SM Chernovsky, AN Kolumbet
Physical education of students 20 (2), 38-44, 2016
72016
Ways of technical training perfection in rowing on kayaks
AN Kolumbet
Physical education of students 21 (3), 121-125, 2017
62017
Methodic of girl students’ professionally significant coordination qualities’ perfection at physical education classes
AN Kolumbet
Physical education of students, 35-44, 2016
62016
Економічний зміст амортизації необоротних активів та проблеми її нарахування в умовах сталого розвитку
ОП Колумбет
Формування ринкових відносин в Україні, 82-87, 2012
62012
Фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів із професійним спрямуванням
ОМ Колумбет, АІ Димуцька, НЮ Максимович
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2011
62011
Особливості обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі
ОП Колумбет, ДП Малиневська
Молодий вчений, 905-908, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20