Надія Гражевська / Nadiya Grazhevska
Надія Гражевська / Nadiya Grazhevska
Head of the Department of Economics, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна теорія-Політекономія
ВД Базилевич
Знання-прес, 2007
470*2007
Економічні системи епохи глобальних змін
НІ Гражевська
К.: Знання 431, 2008
2812008
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
підручник у, 312-324, 2004
1272004
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі
Н Гражевська
Економіка України 9, 54-63, 2008
602008
Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки
НІ Гражевська
Економічна теорія, 19-29, 2007
492007
Еволюція сучасних економічних систем: навч. посіб.
НІ Гражевська
К.: Знання 286, 2011
442011
Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin
NI Hrazhevska
Kyiv: Znannya, 2008
282008
Трансформація економічних систем в умовах глобалізації
НІ Гражевська
автореф. на здоб. наук. ступеню докт. екон. наук: спец 8 (01), 2009
252009
Istoriia ekonomichnykh fluchen [History of economic studies]
VD Bazylevych, NI Hrazhevska, LM Leonenko, TH Hayday, ...
Kyyiv: Znannya [in Ukrainian], 2006
242006
Загальні закономірності глобальних системних трансформацій
Н Гражевська
Банківська справа, 78, 2007
212007
Ekonomichna teoriia
VD Bazylevych
Znannja, Kyi'v, 2008
202008
Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми
Н Гражевська
Вища школа, 62-70, 2008
182008
Tsinni papery [Securities]
VD Bazylevych, VM Sheludko, NV Kovtun
Kyiv: Znannia, 2011
152011
The Effects of Rent-Seeking Behavior on the Efficiency of Fiscal Policy in Ukraine
ГА Гражевська Н., Вірченко А.
Procedia Economics and Finance 27, 274-287, 2015
13*2015
Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації
НІ Гражевська, ВІ Трохименко
Фінанси України, 58-68, 2013
132013
Evoliutsiia suchasnykh ekonomichnykh system [The evolution of modern economic systems]
NI Hrazhevska
Kyiv: Znannia, 2011
122011
Istoriia ekonomichnykh fluchen
VD Bazylevych, NI Hrazhevska, TV Haidai, PM Leonenko, AP Nesterenko
History of economic doctrines]. Kyiv: Znannia, 2004
122004
Трансформацiя економiчних систем в умовах глобалiзацiї
НI Гражевська
102009
Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies
VV V. Bazylevych, N. Grazhevska, A. Mostepaniuk
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Scientific and …, 2019
9*2019
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці
МАВ Гражевська Н.І.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2018
92018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20