Надія Гражевська / Nadiya Grazhevska
Надія Гражевська / Nadiya Grazhevska
Head of the Department of Economics, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Страхування: підручник
ВД Базилевич, КС Базилевич, РВ Пікус
К.: Знання 1019, 2008
316*2008
Економічні системи епохи глобальних змін
НІ Гражевська
К.: Знання 431, 2008
2472008
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Знання 1300, 2004
1152004
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі
Н Гражевська
Економіка України 9, 54-63, 2008
552008
Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки
НІ Гражевська
Економічна теорія, 19-29, 2007
432007
Еволюція сучасних економічних систем: навч. посіб.
НІ Гражевська
К.: Знання 286, 2011
412011
Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin
NI Hrazhevska
Kyiv: Znannya, 2008
262008
Трансформація економічних систем в умовах глобалізації
НІ Гражевська
автореф. на здоб. наук. ступеню докт. екон. наук: спец 8 (01), 2009
232009
Istoriia ekonomichnykh fluchen'[History of economic studies]
VD Bazylevych, NI Hrazhevska, LM Leonenko, TH Hayday, ...
Kyyiv: Znannya [in Ukrainian], 2006
232006
Tsinni papery [Securities]
VD Bazylevych, VM Sheludko, NV Kovtun
Kyiv: Znannia, 2011
162011
Ekonomichna teorija
VD Bazylevych
Znannja, Kyi'v, 2008
162008
Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми
Н Гражевська
Вища школа, 62-70, 2008
162008
Загальні закономірності глобальних системних трансформацій
Н Гражевська
Банківська справа, 78, 2007
152007
Istoriia ekonomichnykh fluchen
VD Bazylevych, NI Hrazhevska, NI Haidai
History of economic doctrines]. Kyiv: Znannia, 2004
132004
Evoliutsiia suchasnykh ekonomichnykh system [The evolution of modern economic systems]
NI Hrazhevska
Kyiv: Znannia, 2011
122011
Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації
НІ Гражевська, ВІ Трохименко
Фінанси України, 58-68, 2013
112013
The Effects of Rent-Seeking Behavior on the Efficiency of Fiscal Policy in Ukraine
ГА Гражевська Н., Вірченко А.
Procedia Economics and Finance 27, 274-287, 2015
9*2015
Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях
Н Гражевська
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
92013
Трансформацiя економiчних систем в умовах глобалiзацiї
НI Гражевська
92009
The economic system of the era of global change
NI Hrazhevska
Kyiv: Knowledge, 2008
92008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20