Сергій Жуковський
Сергій Жуковський
доцент кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Про перспективу введення мови програмування С++ в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
СС Жуковський, ОВ Коротун
Комп'ютер у школі та сім'ї, 23-25, 2014
82014
Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум). Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету
ТА Вакалюк, СС Жуковський
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011, 2011
72011
E-olimp
СС Жуковський
система автоматичної перевірки задач та проведення олімпіад з інформатики в…, 2008
62008
Web-технології проведення дистанційних олімпіад з інформатики
СС Жуковський
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 30, 2007
62007
Температурна ефективність загальнообмінної вентиляції
СС Жуковський
Ринок інсталяцій, 6-7, 2003
52003
Педагогічні умови підгогтовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики
СС Жуковський
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2013
42013
Програмування мовою С++
СС Жуковський, ТА Вакалюк
Структурне програмування (лабораторний практикум). Навчальний посібник для…, 2011
4*2011
Використання Інтернет-порталу організаційно-методичного забезпечення E-OLIMP для підготовки обдарованих школярів до олімпіади з інформатики
СС Жуковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 47-48, 2010
42010
Аналіз, дослідження та розв’язування конкурсних задач під час учнівської олімпіади з інформатики
СС Жуковський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 153-157, 2010
42010
Методика формирования позитивной мотивации к учёбе во время подготовки одаренных школьников к олимпиаде по информатике
СС Жуковский
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика…, 2012
32012
Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування
СС Жуковський, БМ Ляшенко
Інформаційні технології в освіті, 134-138, 2009
32009
Оцінювання термовипиральності деяких сучасних вентиляційних систем приміщень
СС Жуковський
Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2007
32007
Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С++: навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика
ТА Вакалюк, СС Жуковський
вид-во ЖДУ, 2016
22016
Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум)
ТА Присяжнюк, СС Жуковський
Вид-во ЖДУ, 2010
22010
E-ОLIMP–система автоматизованої перевірки задач та проведення олімпіад з інформатики в Інтернеті/Сергій Станіславович Жуковський
СС Жуковський
Комп’ютер в школі та сім’ї, 48-50, 2008
22008
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ ДО ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ
СС Жуковський
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯК КАТЕГОРІЇ І ПРОЦЕДУРИ В РІЗНИХ ТЕОРЕТИКО…, 2010
12010
E-olimp–педагогічний засіб дистанційної підготовки учнів та студентів до олімпіади з програмування
СС Жуковський
Інформаційні технології в освіті, 202-206, 2010
12010
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMP
СС Жуковський
Херсон, 2010
12010
Конструкційні особливості джерельних (фільтраційних) повітророзподільників і пропозиції щодо їх удосконалення
СС Жуковський, ГМ Клименко
Науковий вісник НЛТУ України 17 (6), 2007
12007
Академічна доброчесність при вивченні програмування з використанням інтернет-порталу e-olymp. com
СС Жуковський
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20