Людмила Михайлівна Мігенько; Liudmyla Migenko
Людмила Михайлівна Мігенько; Liudmyla Migenko
Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2, Тернопільського
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Остеодефіцит і вплив супутньої патології на його глибину при хронічному панкреатиті
ЛС Бабінець, ОС Квасніцька, ЛМ Мігенько, ОЯ Пінкевич
Буковинський медичний вісник 15 (2), 58, 2011
62011
Порушення ліпідного обміну в патогенезі хронічного панкреатиту, підходи до корекції
ЛС Бабінець, ЛМ Мігенько
Вестник клуба панкреатологов, 23-25, 2012
52012
Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції
ЛС Бабінець, ЛМ Мігенько, КЮ Кицай, БО Мігенько, ОС Квасніцька
Вестник Клуба панкреотологов, 16-19, 2016
32016
Порушення ліпідного обміну в патогенезі хронічного панкреатиту, підходи до їх корекції
ЛС Бабінець, ЛМ Мігенько
Новости медицины и фармации, 67-69, 2011
32011
Вплив супутніх захворювань на про-та антиоксидантний статус хворих на хронічний панкреатит
ЛС Бабінець, ОС Квасніцька, ЛМ Мігенько, ОЯ Пінкевич, ОІ Криськів, ...
Гастроентерологія: міжвідомчий збірник.–Дніпропетровськ: Інновація, 72-77, 2010
32010
Трофологічні порушення при хронічному панкреатиті і чинники їх виникнення
ЛС Бабінець, ОС Квасніцька, ЛМ Мігенько, ОС Пінкевич
Вісник наукових досліджень, 27-29, 2009
22009
Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих
БО Мігенько, ЛС Бабінець, ЛМ Мігенько, СС Рябоконь
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 99-100, 2016
12016
Стан кісткової тканини хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з іншими внутрішніми хворобами
ЛС Бабінець, ОС Квасніцька, ЛМ Мігенько, ОЯ Пінкевич
Проблеми остеології, 50-52, 2011
12011
Застосування статинів для корекції дисліпідних та інших трофологічних порушень при хронічному панкреатиті
ЛМ Мігенько
Вісник наукових досліджень, 106-108, 2010
12010
Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної освіти
СІ Сміян, УС Слаба, ОБ Слабий, РЯ Боднар, ГВ Лихацька, АА Лепявко, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
Особливості перебігу та частота клінічних проявів полігландулярного синдрому IIIА типу у хворих, які проживають у йододефіцитному Тернопільському регіоні
НВ Пасєчко, ІВ Рожко, ЛВ Наумова, ЛМ Мігенько, ТІ Крицький
Міжнародний ендокринологічний журнал, 111-115, 2019
2019
Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань
NY Romanjuk, LM Romanjuk, MO Riabokon, SS Ryabokon, LM Mihenko
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2018
2018
THE ROLE OF PRIMARY HEALTH CARE PHYSICIANS IN COMBATING THE EPIDEMIC OF NONINFECTIOUS DISEASES
NY Romanjuk, LM Romanjuk, MO Riabokon, SS Ryabokon, LM Mihenko
Тернопільський державний медичний університет, 2018
2018
Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини
ЛС Бабінець, БО Мігенько, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЛМ Мігенько, ...
Семейная медицина, 40-44, 2018
2018
виКориСтання СимуляЦіЙниХ методиК у виріШенні багаторівневиХ СитуаЦіЙниХ задаЧ при проведенні іі етапу вСеуКраЇнСьКоЇ СтудентСьКоЇ олімпіади з «ендоКринологіЇ» Пасєчко НВ …
ІП Савченко, ІВ Смачило, ТІ Крицький, НІ Корильчук, ЛП Мазур, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 491, 2018
2018
Псевдоабдоминальный синдром в практике врача общей практики–семейной медицины
ЛС Бабінець, БО Мігенько, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЛМ Мігенько, ...
Семейная медицина, 40-44, 2018
2018
TROPHIC ULCERS AT POSTTROMBOPHLEBITIC SYNDROME, MODERN APPROACHES TO PATIENTS’TREATMENT
BO Mihenko, LS Babinets, LM Mihenko, SS Riabokon
Тернопільський державний медичний університет, 2016
2016
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
СІ Сміян, РЯ Боднар, РР Коморовський, УС Слаба, АА Лепявко, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 170, 2016
2016
Куріння як чинник поглиблення остеодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту
ЛС Бабінець, ОС Квасніцька, ЗЯ Онуфрик, ІВ Семенова, ЛМ Мігенько
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 95-99, 2016
2016
Дисліпідні розлади у клініці хронічного панкреатиту: патогенез, діагностика, можливості корекції
ЛС Бабінець, ЛМ Мігенько
Новости медицины и фармации, 28-33, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20