Підписатись
Юлія Синявіна, Synyavina Yuliya
Юлія Синявіна, Synyavina Yuliya
Державний біотехнологічний університет
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз українського ринку інформаційних систем бухгалтерського обліку
ЮВ Синявіна
Економічний аналіз, 305-308, 2015
102015
Особенности определения эффективности в бройлерном птицеводстве
ЮВ Синявина
Молодой ученый, 274-277, 2012
102012
Стан та перспективи розвитку м’ясного птахівництва Харківської області
ОВ Ульянченко, ЮВ Сінявіна
Зб. наук. праць Уманського держ. агр. ун-ту. Сер.«Економіка».–2007.–Вип 66 …, 2007
72007
Удосконалення методики прогнозування у тваринництві
СІ Канцевич, ЮВ Синявіна
Економіка АПК, 20-22, 2014
52014
Перспективи розвитку галузі тваринництва в умовах цифровізації
Y Synyavina, T Butenko
Економічний аналіз 31 (1), 178-185, 2021
42021
Prospects for the development of the livestock industry in terms of digitalization
Y Synyavina, T Butenko
Ekonomichnyy analiz 31 (1), 178-185, 2021
22021
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
ЮВ Синявіна
Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 384-393, 2016
22016
Раціональне використання ресурсного потенціалу агропідприємств на основі удосконалення інформаційного забезпечення
ТА Бутенко, ЮВ Синявіна
Ефективна економіка, 2015
22015
Impact of the Covid-19 pandemic on religious and green tourism
EVS OV Borysova, SV Stankevych, SI Sysoieva, Yu V Synyavina, TG Tkachenko ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (3), 292-295, 2021
12021
Інформаційні технології у сучасній індустрії туризму
ЮВ Синявіна, НМ Проценко
Наук. Вісник ХДУ. Серія: «Економічні науки», С. 156-159, 2018
12018
Economic evaluation of state of livestock and support its development
YV Synyavina
Ekonomichnyy analiz 19 (3), 133-138, 2015
12015
Економічна оцінка стану галузі тваринництва та державна підтримка її розвитку
ЮВ Синявіна
Економічний аналіз: зб. наук. праць 19 (3), 133-138, 2015
1*2015
VARIABILITY OF THE CHOICE OF THE MATHEMATICAL MODELS IN APPLIED SECURITY PROBLEMS
AVL D.A. Levkin, O.A. Zhernovnykova, Yu.V. Synyavina
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: "Технічні науки" 34 (5 …, 2023
2023
Кібербезпека бізнес-процесів
НМ Проценко, ТА Бутенко, ЮВ Синявіна
Харків: ДБТУ, 2023
2023
Smart grid – інноваційна освітня платформа професійної підготовки студентів за спеціальністю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
СЮВ Лисиченко М.Л., Данченко І.В., Жила В.І.
A PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS BASED ON SMART TECHNOLOGIES …, 2023
2023
SMART-technologies as a means of improving the quality of the educational process
LML Synyavina Yu. V., Zhyla V. I.
International scientific conference INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT …, 2022
2022
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE CONDITION OF DIGITAL TRANSFORMATION
T Butenko, Y Synyavina
2021
Impact of the Covid-19 pandemic on religious and green tourism
EV Borysova, O.V., Stankevych, S.V., Sysoieva, S.I., Synyavina, Yu.V ...
Ukrainian Journal of Ecology 11, 2021
2021
Робоча програма навчальної дисциплини ВПП 10" Економіко-математичне моделювання"
ЮВ Синявіна
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Економіко-математичне моделювання. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей …
ЮВ Синявіна
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20