Кафедра мовної та міжкультурної комунікації
Кафедра мовної та міжкультурної комунікації
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики
ОІ Гутиряк
Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка 209, 1999
251999
Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу)
ВД Сліпецька
К.: Київ. нац. лінгвістичний ун-т, 2008
82008
Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини
ЗП Хало
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00. 01/ЗП …, 0
8
Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії
ОР Павлішак
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 «Загальна педагогіка та історія …, 2008
72008
Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові
МЮ Федурко
К.: АДД, 2005
72005
Дмитро Чижевський–дослідник невідомої педагогічної спадщини ЯА Коменського
ВВ Лучкевич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-87, 2009
52009
Формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності
MМ Айзенбарт, ММ Айзенбарт
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
42016
Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: історико-педагогічний дискурс
В Лучкевич
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 239-243, 2014
42014
Результати порівняльної характеристики рівнів сформованості соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку
ММ Айзенбарт
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2015
32015
Ігрова діяльність у процесі формування соціально-комунікативних здібностей старших дошкільників крізь призму поглядів ВО Сухомлинського
М Айзенбарт
Нова педагогічна думка, 64-67, 2014
32014
Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників як педагогічна проблема
М Айзенбарт
Молодь і ринок, 119-124, 2014
32014
Формирование социально-коммуникативной компетенции старших дошкольников средствами игры
ММ Айзенбарт
Социосфера: научно-методический и теоретический журнал/ред. колл.: БА …, 2014
32014
Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників крізь призму ігрової діяльності
ММ Айзенбарт
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
32013
Проблема дефініції сакрального в епоху постмодернізму
ММ Чобанюк
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 217 (205), 2013
32013
Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови
Г Філь, І Патен
Молодь і ринок, 62-66, 2012
32012
Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності
ММ Айзенбарт
Наукові записки кафедри педагогіки, 23-34, 2014
22014
Ігрова діяльність у контексті соціально-комунікативних умінь старших дошкільників
М Айзенбарт
Актуальні питання гуманітарних наук, 68-73, 2014
22014
Фраземи зі значенням руху: семантико-ідеографічний та лінгвокультурологічний підхід (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов)
ІМ Патен, ИМ Патен
Київський славістичний університет, Рівненьский інститут слов'янознавства, 2013
22013
Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови у вищій школі
ВВ Лучкевич, ГМ Кемінь
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
22013
Компаративні фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності руху в англійській та українській мовах
ІМ Патен
Сучасні дослідження з іноземної філології, 259-268, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20