Кафедра мовної та міжкультурної комунікації
Кафедра мовної та міжкультурної комунікації
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики
ОІ Гутиряк
Дис. Київ, 1999
331999
Морфонологія відіменникового словотворення
МЮ Федурко
Київ–Дрогобич: Вимір, 2003
212003
Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу)
ВД Сліпецька
К.: Київ. нац. лінгвістичний ун-т, 2008
92008
Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини
ЗП Хало
ДДПУ ім. І. Франка.-Дрогобич, 2009
82009
Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії
ОР Павлішак
Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка.-Дрогобич, 2008
72008
Дмитро Чижевський–дослідник невідомої педагогічної спадщини ЯА Коменського
ВВ Лучкевич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-87, 2009
62009
Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові
МЮ Федурко
К.: АДД, 2005
62005
Формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності
MМ Айзенбарт, ММ Айзенбарт
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
52016
Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХІХ-перша половина ХХ ст.)
ВВ Лучкевич
Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка.-Дрогобич, 2009
42009
Результати порівняльної характеристики рівнів сформованості соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку
ММ Айзенбарт
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2015
32015
Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: історико-педагогічний дискурс
В Лучкевич
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 239-243, 2014
32014
Ігрова діяльність у процесі формування соціально-комунікативних здібностей старших дошкільників крізь призму поглядів ВО Сухомлинського
М Айзенбарт
Нова педагогічна думка, 64-67, 2014
32014
Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників як педагогічна проблема
М Айзенбарт
Молодь і ринок, 119-124, 2014
32014
Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності
ММ Айзенбарт
Наукові записки кафедри педагогіки, 23-34, 2014
32014
Формирование социально-коммуникативной компетенции старших дошкольников средствами игры
ММ Айзенбарт
Социосфера: научно-методический и теоретический журнал/ред. колл.: БА …, 2014
32014
Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників крізь призму ігрової діяльності
ММ Айзенбарт
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
32013
Проблема дефініції сакрального в епоху постмодернізму
ММ Чобанюк
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 217 (205), 2013
32013
Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови
Г Філь, І Патен
Молодь і ринок, 62-66, 2012
32012
Гра як засіб формування соціальної компетенції у дітей старшого дошкільного віку
НП Кубата, ММ Айзенбарт
Молодий вчений, 53-57, 2018
22018
Оказіональні словозрощення в сучасному художньому мовленні: функції та структурні типи
М Федурко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 273-284, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20