Людмила Черенько Liudmyla Cherenko
Людмила Черенько Liudmyla Cherenko
Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України
Підтверджена електронна адреса в idss.org.ua
НазваПосиланняРік
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України
колектив авторів
К.: НІДС, 2013
435*2013
Соціально-трудові відносини: теорія і практіка регулювання: монографія
АМ Колот
KNEU, 2004
3432004
Інноваційна Україна 2020
Національна, доповідь
НАН України, 2015
321*2015
Рівень життя населення України
ЛМ Черенько, СВ Полякова, ВС Шишкін
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006
258*2006
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
ІДСД НАН України, 2008
221*2008
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
Ін-т демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України, 2010
186*2010
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна монографія
К.: ІДСД НАНУ, Держкомстат України, 2006
168*2006
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
136*2005
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2012
135*2012
Людський розвиток в Україні
колективна монографія
К.: ІДСД НАНУ, Держкомстат України, 2004
129*2004
Зовнішні трудові міграції населення України
ЕМ Лібанова, ОВ Позняк, ЛМ Черенько, ОВ Макарова
К.: РВПС НАН України, 2002
124*2002
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
84*2012
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь
ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ЛМ Черенько
К.: НВЦ НБУВ, 2009
84*2009
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колективна монографія
Ін-т демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України, 2010
79*2010
Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села
ЕМ Лібанова, ІО Курило, ВС Стешенко, ЛМ Черенько
К.: ІДСД НАН України, 2007
78*2007
Цілі Розвитку Тисячоліття Україна–2010: Національна доповідь
колектив авторів
Міністерство економіки України, 2010
76*2010
Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції
колективна монографія
ІДСД ім. М.В.Птухи, 2012
67*2012
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики
колективна монографія
Ін-т демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України, 2014
65*2014
Донбас і Крим: ціна повернення
колективна монографія
Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
63*2015
Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
СІ Пирожков, ЕМ Лібанова, ЛМ Черенько
К.: ІДСД, Держкомстат України, 2003
48*2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20