Follow
Володимир Яскілка,Yaskilka Volodymyr
Володимир Яскілка,Yaskilka Volodymyr
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка максимальної похибки неоднорідних термопар
О Кочан, Н Васильків, Р Кочан, В Яскілка
Вісник Тернопільського державного технічного університету 1, 122-129, 2007
172007
Подавлення завад загального виду у вимірювальних каналах
В Кочан, ВЯ Яскілка, ОВ Кочан
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Конспект лекцій з курсу: Охорона праці в галузі
ВЯ Яскілка, МЗ Олійник
12015
Програмне забезпечення для сегментації детермінованих циклічних функцій в задачах цифрової обробки даних
ЯВ Литвиненко, ВЯ Яскілка
Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2013
12013
Open online courses for engineering subjects
ІО Баран, НЕ Кунанець, ГР Мацюк, ММ Митник, В Пасічник, ...
The VII International Scientific Conference “Mathematics. Information …, 2019
2019
Аналіз програмних продуктів для резервування та відновлення даних
С Ворочук, Б Черник, ВЯ Яскілка
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Аналіз рішеннь для «розумного будинку»
І Маланчук, Н Пукіш, ВЯ Яскілка
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі
ВЯ Яскілка, МЗ Олійник
2015
Умовні лінійні процеси в задачах математичного моделювання періодичних випадкових сигналів
Б Млинко, МЄ Фриз, В Яскілка
Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2013
2013
Застосування методів статистичної обробки циклічних випадкових процесів в задачах аналізу циклів сонячної активності
ЯВ Литвиненко, ВЯ Яскілка, ВП Коваль
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
2011
Стенд дослідження термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля
О Кочан, Н Васильків, В Яскілка
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 122-130, 2009
2009
Піч дослідження впливу температурного поля на термоелектричний перетворювач
О Кочан, Н Васильків, В Яскілка
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
2008
ТЕОРіџ СИГНАЛіВ і ДИСКРЕТИЗАЦіџ ОПТИчНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Я Драган, В Яскілка
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13