Н.В. Поліщук Бурєннікова Polishchuk Burennikova Nataliia
Н.В. Поліщук Бурєннікова Polishchuk Burennikova Nataliia
Вінницький національний аграрний університет, д.е.н., професор,зав.каф.моделювання та інформ
Verified email at vsau.vin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Результативність діяльності суб’єктів господарювання: сутність, оцінка, основи регулювання: монографія
НВ Поліщук
К.: КНТЕУ, 2005
392005
Функціонування економічних систем: моделі складових результативності:[моногр.]
НВ Поліщук
Вінниця: Вінницький національний аграрний університет, 2010
382010
Измерение результативности труда на основе стоимостных показателей
ВА Ярмоленко, НВ Полищук
Хранение и переработка сельхозсырья, 10-12, 1996
381996
Сучасний стан і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні
ОГ Капшук, АП Ситник, ВМ Пащенко
Медицина транспорту України, 87-91, 2007
262007
Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання
ВО Ярмоленко, НВ Поліщук
Вісник Черкаського університету. Сер.: Економічні науки, 246, 2012
222012
Логістичний контролінг в системі управління підприємством
С Марчук
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 106, 2017
212017
SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія
НВ Бурєннікова, ВО Ярмоленко
Бізнес Інформ, 145-152, 2016
202016
Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання:[моногр.]
ЮЮ Бурєнніков, НВ Поліщук, ВО Ярмоленко
Вінниця: ВНТУ, 11, 2011
202011
Планування результативності діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України (укр.), 39-45, 2001
192001
Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях
ММ Ожга
182012
Функцiонування економiчних систем: моделi складових результативностi
НВ Полiщук
182010
Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України, 61-66, 2002
172002
Логістика і контролінг як інтегровані функції менеджменту
НВ Поліщук
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2000
162000
Підприємницька діяльність як сукупність відповідних економічних процесів: результативність складових частин
Н Поліщук
Економіст.–Київ, 167, 2000
162000
Складовi результативностi функцiонування складних систем як об’єкти моделювання
ВО Ярмоленко, НВ Полiщук
Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя Економiчнi науки, 86, 2012
152012
Safety property proof using correctness proof methodology in IPCL
NV Polishchuk, M Kartavov, T Panchenko
Proceedings of the 5th International Scientific Conference “Theoretical and …, 2015
142015
Философия образования–фундатор духовности молодого поколения в эпоху научно-технического прогресса
НВ Полищук
Философия образования, 166-172, 2013
132013
Методи аналізу діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України, 61-66, 2001
132001
Properties proof method in IPCL application to real-world system correctness proof
M Kartavov, T Panchenko, N Polishchuk
International Journal" Information Models and Analyses", Sofia, Bulgaria …, 2015
122015
Теоретичні підходи до визначення сутності інновацій
НВ Поліщук
122009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20