Follow
Н.В. Поліщук Бурєннікова Polishchuk Burennikova Nataliia
Н.В. Поліщук Бурєннікова Polishchuk Burennikova Nataliia
Вінницький національний аграрний університет, д.е.н., професор,зав.каф.моделювання та інформ
Verified email at vsau.vin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Функціонування економічних систем: моделі складових результативності
НВ Поліщук
монографія.-Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2010.-320 с., 2010
482010
Складові результативності функціонування складних систем як обєкти моделювання: оновлений авторський погляд
ВО Ярмоленко, НВ Бурєннікова, КВ Гавриш, ІВ Завгородній
Conference proceedings" GLOBAL SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN REALITIES …, 2020
462020
Измерение результативности труда на основе стоимостных показателей
ВА Ярмоленко, НВ Полищук
Хранение и переработка сельхозсырья 2, 10-12, 1996
451996
Результативність діяльності суб’єктів господарювання: сутність, оцінка, основи регулювання: монографія
НВ Поліщук
К.: КНТЕУ, 2005
372005
Номинативный статус междометных фразеологических единиц современного английского языка и особенности их контекстного употребления
НВ Полищук
M.: Mоск. гос. ин-т иностр. яз. им. M. Тореза, 1988
331988
SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія
НВ Бурєннікова, ВО Ярмоленко
Бізнес Інформ, 145-152, 2016
302016
Маркетинг: навчальний посібник
АМ Танасійчук, ІІ Поліщук, ОЄ Громова, ВМ Бондаренко, АВ Гевчук, ...
Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2019
272019
Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях
ММ Ожга
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 226-233, 2012
272012
Сучасний стан і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні
ОГ Капшук, АП Ситник, ВМ Пащенко
Фінансові послуги, 17-21, 2007
272007
Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання:[моногр.]
ЮЮ Бурєнніков, НВ Поліщук, ВО Ярмоленко
Вінниця: ВНТУ, 11, 2011
242011
Функцiонування економiчних систем: моделi складових результативностi
НВ Полiщук
232010
Планування результативності діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України (укр.), 39-45, 2001
212001
Теоретичні підходи до визначення сутності інновацій
НВ Поліщук
202009
Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України, 61-66, 2002
202002
Підприємницька діяльність як сукупність відповідних економічних процесів: результативність складових частин
Н Поліщук
Економіст.–Київ, 167, 2000
182000
Методи аналізу діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України, 61-66, 2001
172001
Генезис авторських підходів до розв’язання проблеми оцінювання дієвості функціонування складних систем за допомогою складових результативності
НВ Поліщук, ВО Ярмоленко
Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія/За заг …, 2014
162014
Философия образования–фундатор духовности молодого поколения в эпоху научно-технического прогресса
НВ Полищук
Философия образования, 166-172, 2013
162013
Safety property proof using correctness proof methodology in IPCL
N Polishchuk, M Kartavov, T Panchenko
Proceedings of the 5th International Scientific Conference “Theoretical and …, 2015
152015
Логістика і контролінг як інтегровані функції менеджменту
НВ Поліщук
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2000
152000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20