Н.В. Поліщук Бурєннікова Polishchuk Burennikova Nataliia
Н.В. Поліщук Бурєннікова Polishchuk Burennikova Nataliia
Вінницький національний аграрний університет, д.е.н., професор,зав.каф.моделювання та інформ
Verified email at vsau.vin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Функціонування економічних систем: моделі складових результативності
НВ Поліщук
монографія.-Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2010.-320 с., 2010
452010
Измерение результативности труда на основе стоимостных показателей
ВА Ярмоленко, НВ Полищук
Хранение и переработка сельхозсырья 2, 10-12, 1996
451996
Складові результативності функціонування складних систем як обєкти моделювання: оновлений авторський погляд
ВО Ярмоленко, НВ Бурєннікова, КВ Гавриш, ІВ Завгородній
Conference proceedings" GLOBAL SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN REALITIES …, 2020
422020
Результативність діяльності суб’єктів господарювання: сутність, оцінка, основи регулювання: монографія
НВ Поліщук
К.: КНТЕУ, 2005
372005
Номинативный статус междометных фразеологических единиц современного английского языка и особенности их контекстного употребления
НВ Полищук
Москва, 1988
311988
SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія
НВ Бурєннікова, ВО Ярмоленко
Бізнес Інформ, 145-152, 2016
272016
Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях
ММ Ожга
262012
Сучасний стан і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні
ОГ Капшук, АП Ситник, ВМ Пащенко
Фінансові послуги, 17-21, 2007
262007
Маркетинг: навчальний посібник
АМ Танасійчук, ІІ Поліщук, ОЄ Громова, ВМ Бондаренко, АВ Гевчук, ...
Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2019
252019
Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання:[моногр.]
ЮЮ Бурєнніков, НВ Поліщук, ВО Ярмоленко
Вінниця: ВНТУ, 11, 2011
232011
Функцiонування економiчних систем: моделi складових результативностi
НВ Полiщук
222010
Планування результативності діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України (укр.), 39-45, 2001
212001
Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України, 61-66, 2002
202002
Підприємницька діяльність як сукупність відповідних економічних процесів: результативність складових частин
Н Поліщук
Економіст.–Київ, 167, 2000
172000
Философия образования–фундатор духовности молодого поколения в эпоху научно-технического прогресса
НВ Полищук
Философия образования, 166-172, 2013
162013
Теоретичні підходи до визначення сутності інновацій
НВ Поліщук
162009
Safety property proof using correctness proof methodology in IPCL
N Polishchuk, M Kartavov, T Panchenko
Proceedings of the 5th International Scientific Conference “Theoretical and …, 2015
152015
Методи аналізу діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України, 61-66, 2001
152001
Математична модель результативності процесу
ВО Ярмоленко, НВ Полiщук
Сучасні наукові дослідження ‘2006: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф, 20-28, 2006
142006
Логістика і контролінг як інтегровані функції менеджменту
НВ Поліщук
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2000
142000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20