Н.В. Поліщук Бурєннікова Polishchuk Burennikova Nataliia
Н.В. Поліщук Бурєннікова Polishchuk Burennikova Nataliia
Вінницький національний аграрний університет, д.е.н., професор,зав.каф.моделювання та інформ
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Результативність діяльності суб’єктів господарювання: сутність, оцінка, основи регулювання: монографія
НВ Поліщук
К.: КНТЕУ, 2005
392005
Функціонування економічних систем: моделі складових результативності:[моногр.]
НВ Поліщук
Вінниця: Вінницький національний аграрний університет, 2010
382010
Измерение результативности труда на основе стоимостных показателей
ВА Ярмоленко, НВ Полищук
Хранение и переработка сельхозсырья, 10-12, 1996
371996
Сучасний стан і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні
ОГ Капшук, АП Ситник, ВМ Пащенко
Медицина транспорту України, 87-91, 2007
262007
Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання
ВО Ярмоленко, НВ Поліщук
Вісник Черкаського університету. Сер.: Економічні науки, 246, 2012
222012
SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія
НВ Бурєннікова, ВО Ярмоленко
Бізнес Інформ, 145-152, 2016
202016
Логістичний контролінг в системі управління підприємством
ОС Костюк
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004
202004
Планування результативності діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України (укр.), 39-45, 2001
192001
Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях
ММ Ожга
182012
Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання:[моногр.]
ЮЮ Бурєнніков, НВ Поліщук, ВО Ярмоленко
Вінниця: ВНТУ, 11, 2011
182011
Функцiонування економiчних систем: моделi складових результативностi
НВ Полiщук
172010
Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України, 61-66, 2002
172002
Підприємницька діяльність як сукупність відповідних економічних процесів: результативність складових частин
Н Поліщук
Економіст.–Київ, 167, 2000
162000
Складовi результативностi функцiонування складних систем як об’єкти моделювання
ВО Ярмоленко, НВ Полiщук
Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя Економiчнi науки, 86, 2012
142012
Логістика і контролінг як інтегровані функції менеджменту
НВ Поліщук
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2000
142000
Safety property proof using correctness proof methodology in IPCL
NV Polishchuk, M Kartavov, T Panchenko
Proceedings of the 5th International Scientific Conference “Theoretical and …, 2015
132015
Методи аналізу діяльності підприємства
НВ Поліщук
Фінанси України, 61-66, 2001
132001
Философия образования–фундатор духовности молодого поколения в эпоху научно-технического прогресса
НВ Полищук
Философия образования, 166-172, 2013
122013
Теоретичні підходи до визначення сутності інновацій
НВ Поліщук
122009
Економічні процеси: сутність, класифікація, закономірності складових результативності/Поліщук НВ, Ярмоленко ВО
НВ Поліщук
Економіка. Фінанси. Право, 15-19, 2002
122002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20